Truy cập hiện tại

Đang có 47 khách và không thành viên đang online

Định hướng dư luận xã hội, công tác tuyên truyền tháng 9/2020

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang định hướng dư luận xã hội và nội dung tuyên truyền tháng 9/2020 như sau:

1. Định hướng dư luận xã hội

Công tác triển khai, thực hiện các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó, có việc học tập chuyên đề năm 2020. Tình hình dư luận xã hội xung quanh các sự kiện, các ngày lễ lớn diễn ra trong tháng. Nắm bắt dư luận xã hội đối với các vấn đề thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; công tác đối ngoại; tình hình dịch bệnh COVID-19, tình hình Biển Đông. Tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội xung quanh các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; việc sắp xếp kiện toàn bộ máy các đơn vị hành chính trong tỉnh...

2. Định hướng tuyên truyền

- Tuyên truyền đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU, ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2020 (Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU, ngày 10/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, dịch Chikungunya tại Campuchia theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ kép phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Những cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tuyên truyền khai giảng năm học mới 2020-2021; Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2020 diễn ra từ ngày 20/8-20/9/2020. Kế hoạch số 356/KH-UBND, ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI năm 2020; Lễ vinh danh điển hình tiên tiến có đóng góp cho lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội tỉnh An Giang lần thứ II giai đoạn 2017-2020.

- Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020). Tuyên truyền Công văn số 1143-CV/TU, ngày 19/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), trong đó bên cạnh bám sát đề cương tuyên truyền do Ban Dân vận Trung ương cung cấp, được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, cần quan tâm tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm như: Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; sinh hoạt các tài liệu ôn lại truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng; tổng kết 5 năm thực hiện phong thi đua “Dân vận khéo” và Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn  2016-2020;…

- Tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện diễn ra trong tháng 9/2020: 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2020); ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2020); kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ tiếp sức tài năng An Giang (19/9/2020);…

- Tiếp tục tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ V/2020); Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020”; Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2021”;…

- Thông tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục lan tỏa, nhân rộng “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị và trong xã hội; tiếp tục tuyên truyền Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng chất. Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; cháy rừng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, bệnh trên gia súc, gia cầm; công tác phòng chống thiên tai, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em, phòng, chống các tệ nạn xã hội;…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

- Tuyên truyền cổ vũ nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị./.

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35177999