Truy cập hiện tại

Đang có 93 khách và không thành viên đang online

Kiên quyết đập tan âm mưu, thủ đoạn kích động, xúi giục biểu tình, vi phạm pháp luật

(TGAG)- Những ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội, thế lực thù địch ở ngoài nước, những kẻ phản động trong nước hô hào, kích động người dân hưởng ứng cái gọi là “xuống đường tổng biểu tình” vào dịp lễ và khai giảng năm học mới. Bọn chúng xúi giục những hành vi vi phạm pháp luật hết sức nguy hiểm như mang theo bom xăng, vũ khí… Trang mạng xã hội phản động có tên “phong trào dân trị” còn hướng dẫn người dân “sử dụng bạo lực” khi tham gia biểu tình và xấc xược “đe dọa” các lực lượng chức năng “phải cẩn trọng để bảo toàn tính mạng”.

Chúng dùng các thủ đoạn kích động đã cũ rích như: nào là “không nên chỉ dám nói mà không dám làm”, “cần mang gì khi đi biểu tình”, “hy sinh để các thế hệ mai sau thừa hưởng”, nào là “biểu tình ôn hòa nhưng sẽ cho lực lượng chức năng ăn gạch đá, bom xăng”…

Những thủ đoạn trên có điểm chung nhằm lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, âm mưu chống phá chính quyền theo mô hình “cách mạng đường phố”, từ biểu tình, tạo ra điểm nóng, rồi đến bạo loạn.

Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy, các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động đều bị thất bại trước sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân vững chắc, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mặc dù thời gian qua, ở một vài địa phương có xảy ra những vụ tụ tập, gây rối, tuy nhiên số người tham gia cũng chỉ là cá biệt, là số ít so với đông đảo quần chúng nhân dân tiến bộ, chân chính, vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối đổi mới đất nước, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước.

Tất cả những cái gọi là “chuyển lửa về quê nhà” hay “lời kêu gọi” của các lực lượng từ bên ngoài và sự phụ họa của  bọn phản động bên trong, chỉ mang lại sự đau khổ, bất hạnh, sự lầm đường đến đáng thương của một số người nhẹ dạ, cả tin. Bao nhiêu viễn cảnh “ngồi mát ăn bát vàng” mà chúng vẽ ra đều chỉ là trò lừa, khiến những người nghe theo có những hành động vi phạm pháp luật, sa vòng lao lý, đánh mất cả tương lai và cuộc sống bình thường.

Việt Nam sau 73 năm độc lập, đổi mới, ngày càng phát triển và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và những thủ đoạn kích động, phá hoại, gây bất ổn. Người dân Việt Nam luôn thượng tôn pháp luật, cảnh giác, chủ động đấu tranh kiên quyết với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân vững chắc, sự chủ động, kịp thời của của các cấp, các ngành cùng với sự sáng suốt và lòng yêu nước chân chính sẽ giúp chúng ta đập tan tất cả những âm mưu, thủ đoạn kích động, xúi giục biểu tình, vi phạm pháp luật của các thế lực thù địch, phản động./.

Sự thật
---------------------


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16061582