Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Giá trị vĩnh hằng của nền độc lập, tự do

(TGAG)- Ngày 19/8/1945 được ghi vào lịch sử như một ngày mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của một dân tộc có lịch sử hàng ngàn năm chống phong kiến bành trướng xâm lược và gần một thế kỷ đấu tranh chống ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc.

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, Nhân dân ta từ chỗ mất nước, sống lầm than trong đêm dài nô lệ đã vươn lên với sức mạnh phi thường kết hợp truyền thống anh hùng, trở thành những chủ nhân sáng tạo ra những trang sử mới của mình.

Trong đêm trường nô lệ, dân ta nếm đủ mùi cay đắng, tủi nhục của kiếp ngựa trâu. Vì vậy, đánh đuổi đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, cơm áo, hạnh phúc cho Nhân dân, giành lại giá trị văn hóa và tinh thần của con người Việt Nam là nguyện vọng tha thiết nhất, là ý chí không gì lay chuyển của người dân Việt Nam yêu nước.

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám một lần nữa nêu cao tinh thần bất khuất, quật cường của dân tộc. Nó chứng tỏ rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù thực dân Pháp có tắm các cuộc khởi nghĩa trong bể máu, bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, đất nước xơ xác, tiêu điều, thì tinh thần quật cường, ý chí giành lại độc lập, tự do của Nhân dân ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không hề thui chột mà càng được tôi luyện thêm mạnh mẽ.

Ngày 02/9/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra mắt quốc dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam mới - nước Việt Nam độc lập, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, là nhà nước công nông đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam và cũng là đầu tiên trong hệ thống các nước thuộc địa. Người đã khẳng định quyền độc lập, tự do và nêu cao quyết tâm hy sinh chiến đấu để giữ vững quyền thiêng liêng đó. Tuyên ngôn nêu rõ: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do... Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Lời khẳng định thật đanh thép trong Tuyên ngôn thể hiện quyết tâm của toàn dân tộc, ý thức rất rõ mối hiểm nguy, thách thức đang chờ, và vì vậy, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, mất mát, có thể là rất to lớn để bảo vệ bằng được thành quả quý giá, lớn lao nhất vừa mới giành được: quyền độc lập, tự do, quyền tồn tại của một quốc gia dân tộc.

Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, là sự kết tinh những quyền dân tộc cơ bản, những nguyện vọng tha thiết và cao cả của nhân dân Việt Nam xuyên suốt lịch sử nhiều thế kỷ qua, từ thời đại Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi... Từ đây lịch sử Việt Nam mở sang trang mới. Cả dân tộc Việt Nam đã hồi sinh. Bình minh, độc lập, tự do tỏa sáng trên đất nước ta.

Ngày 02/9/1945 đối với dân tộc Việt Nam, đó còn là ngày đánh dấu thời khắc lịch sử: một ngày dân tộc thuộc địa đã ngẩng cao đầu bước ra từ hơn 80 năm nô lệ tủi nhục, để kiêu hãnh nói với cả thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do, độc lập! Dân tộc chúng ta, một lần nữa, như nhiều lần trong lịch sử mấy nghìn năm của mình đã chứng minh với thế giới Việt Nam không thiếu lòng dũng cảm và ý chí ngoan cường.

Qua hàng ngàn năm lịch sử, khát vọng dân tộc độc lập, nhân dân tự do là khát vọng ngàn đời. Mỗi khi dân tộc bị đe dọa xâm lăng, mỗi khi đất nước bị ngoại bang xâm chiếm, thì khát vọng đó càng trào dâng nhất tề đứng dậy. Cũng vì độc lập dân tộc mà Nhân dân ta không sợ đầu rơi, máu đổ, chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, hàng triệu người con đất Việt có thể hy sinh, vẫn không chùn bước, vì phía trước là độc lập dân tộc, là Tổ quốc thiêng liêng, là toàn vẹn lãnh thổ non sông và tự do cho mỗi con người.

Bước vào kỷ nguyên mới, Nhân dân ta nhất định có đủ tinh thần và nghị lực, sức mạnh và tài năng để khắc phục mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, đưa Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam hòa chung vào trào lưu tiến hóa của thời đại mới, vươn tới những đỉnh cao mới, xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc anh hùng.

Quốc Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16651877