Truy cập hiện tại

Đang có 92 khách và không thành viên đang online

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

(TGAG)- Sáng ngày 10/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên tổ chức kỳ họp lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Thạnh- Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy. Đồng chí Trần Văn Gan- Tỉnh uỷ viên- Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.
 

06 tháng đầu năm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, đạt 98,6% kế hoạch. Triển khai và tổ chức thực hiện diễn ra sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Phát triển kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 42 tỷ đồng, đạt 57,5% nghị quyết; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 91,97%; số lao động được giới thiệu, giải quyết việc làm 4.872 lao động, đạt 121,8%; tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 92,14%; thu gom chất thải rắn đô thị đạt tỷ lệ 99,63%... Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, quốc phòng-an ninh được giữ vững ổn định; việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND các cấp được thực hiện tốt; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội luôn đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Tại hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, sự điều hành trong phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Gan- Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy từ huyện đến cơ sở cần tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ bám sát chương trình làm việc năm 2018; triển khai, học tập đầy đủ các Nghị quyết của trên; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội; giải quyết ổn định tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân; kiểm tra tập thể, cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trước công việc và nhân dân; thực hành tiết kiệm, góp phần chăm lo an sinh xã hội./.

Thu Nga
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247186