Truy cập hiện tại

Đang có 218 khách và không thành viên đang online

Quyết định số 99 của Ban Bí thư về việc ban hành Hướng dẫn khung...

(TGAG)- Ngày 03-10-2017, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 99-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên giáo An Giang xin đăng nội dung.

>> Tải: Quyết định số 99 của Ban Bí thư

Tuyên giáo An Giang


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34211425