Truy cập hiện tại

Đang có 111 khách và không thành viên đang online

Giới thiệu sách: An Giang trên đường phát triển (1975 - 2015)

(TGAG)- Bằng sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, với tâm huyết tìm tòi, thể nghiệm, chủ động, sáng tạo, với tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, qua 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và Nhân dân An Giang đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những thành tựu đó được giới thiệu khái quát trong cuốn sách An Giang trên đường phát triển (1975 – 2015) do Tỉnh ủy An Giang xuất bản năm 2015. Cuốn sách có sự kế thừa từ những công trình, kết quả nghiên cứu, tổng kết các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời bổ sung những tư liệu mới, nhất là thành tựu qua 30 đổi mới của tỉnh được minh chứng bằng những số liệu cụ thể và hình ảnh phong phú.

 
Sách dày 375 trang viết có hình ảnh, được in trên khổ 16 x 24cm, với chất liệu giấy trắng dễ nhìn và dễ đọc.

Bìa cuốn sách được thiết kế bằng chất liệu giấy cứng, với nền màu xanh chủ đạo, trên nền bìa là hình ảnh cầu Hoàng Diệu.

Cuốn sách gồm 05 phần chính:

Phần I: Phát triển kinh tế bền vững. Phần này trình bày cụ thể những thành tựu qua các giai đoạn trên từng lĩnh vực: nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng, thương mại; tài chính; quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Trong xây dựng kinh tế, An Giang có những bước đột phá, đi tắt đón đầu trong nhiều ngành. Đặc biệt là thành quả về kinh tế nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, An Giang trở thành một trong hai vùng trọng điểm sản xuất lúa của đồng bằng sông Cửu Long (Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười).

Phần II: Phát triển văn hóa - xã hội, bao gồm thành tựu trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; y tế; khoa học và công nghệ; chính sách an sinh xã hội; thông tin và truyền thông; thể thao; báo chí; xây dựng nền tảng tinh thần xã hội; du lịch; văn học nghệ thuật… Trong đó, thành tựu nổi bật của tỉnh là tốc độ tăng dân số đã giảm đáng kể (1976 là 2,8% đến năm 2014 giảm xuống còn 0.08%); khoa học và công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và giữ vị trí, vai trò quan trọng giúp tăng năng xuất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và làm thay đổi tập quán, tư duy canh tác của người nông dân từ sản xuất nhỏ, lẻ sang hướng tiếp cận sản xuất hàng hóa lớn …

Phần III: Giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường hợp tác đối ngoại, khắc họa những chiến công của quân và dân An Giang trong chiến đấu bảo vệ biên giới quốc gia, đập tan âm mưu và hành động xâm lấn của tập đoàn diệt chủng Pôn-pốt, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đồng thời làm nghĩa vụ giúp bạn giải phóng nhiều vùng rộng lớn ở hai tỉnh Tà Keo và Kandal.

Phần IV: Xây dựng hệ thống chính trị, một trong những nội dung trọng tâm của cuốn sách, trình bày những thành tựu xây dựng Đảng về tổ chức, chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra; cá nhân tham gia hoạt động Quốc hội Việt Nam…

Phần V: Các huyện, thị, thành trên đường phát triển, khái quát thành tựu nổi bật, điển hình của 11 huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang.

Cuốn sách An Giang trên đường phát triển (1975 - 2015), giúp bạn đọc có một cái nhìn khái quát và toàn diện hơn về chặng đường đã qua cũng như những định hướng mới của An Giang trên con đường phát triển và hội nhập; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân An Giang trân trọng những thành tựu mà các thế hệ nối tiếp nhau xây dựng.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách An Giang trên đường phát triển (1975- 2015) đến bạn đọc!

Phòng LLCT&LSĐ


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28181935