Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I/2018

(TGAG)- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tịnh Biên vừa tổ chức Lễ bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I năm 2018. Đến dự, có đồng chí Trương Hữu Tiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Phan Thành Dũng - Phó trưởng ban Tổ chức huyện ủy.


Qua 30 ngày học tập 18 bài học chính khóa và chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện, 55 học viên là đảng viên thuộc các chi đảng bộ cơ sở được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, kết hợp phương châm lý luận đi đôi với thực tiễn thông qua dẫn chứng minh họa thực tế làm sáng tỏ vấn đề nội dung bài giảng đề cập.

Với những kiến thức và kỹ năng được trang bị, các học viên sẽ vận dụng vào thực tế công tác, chủ động, tích cực  tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương.

Kết thúc khóa học 100% học viên được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị, trong đó có 34 học viên đạt loại khá, giỏi./.

Thanh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27130012