Truy cập hiện tại

Đang có 190 khách và không thành viên đang online

Châu Thành bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới khóa I năm 2020

(TGAG)- Chiều 18-3-2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 65 học viên là các cán bộ từ các ban ngành đoàn thể huyện và 13 xã, thị trấn.

Đến dự và phát biểu tại lễ bế giảng có đồng chí Hồ Hữu Tài - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và các đồng chí đại diện các Ban Đảng của huyện tham dự.


Sau thời gian hơn 8 ngày học tập nghiêm túc, các học viên đã được truyền đạt, nghiên cứu học tập các nội dung về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Hồ Hữu Tài - Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện lưu ý các học viên cần phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo những nội dung tiếp thu tại lớp để xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện nâng cao nhận thức cho bản thân về khả năng, trình độ, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để từ đó cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó để xứng đáng trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26072527