Truy cập hiện tại

Đang có 618 khách và không thành viên đang online

Châu Phú: Triển khai các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng

(TUAG)- Sáng ngày 01/3, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Phước – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Đặng Văn Hập – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ trực thuộc; phó trưởng các ban xây dựng Đảng trực thuộc Huyện ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội cùng các đồng chí phó trưởng cơ quan, ban ngành cấp huyện.
 

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, triển khai các nội dung: Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 03-KL/TW, ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kế hoạch số 31-KH/TW, ngày 22/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư thực hiện Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.
 

Hội nghị nhằm triển khai và hướng dẫn các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng, để các chi, đảng bộ trực thuộc nghiên cứu, từ đó triển khai thực hiện nghiêm túc, tránh sai sót trong quá trình thực hiện.

Trúc Mai, Tú Trang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26140373