Truy cập hiện tại

Đang có 82 khách và không thành viên đang online

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước (15/02/1913 - 15/02/2023). TGAG xin đăng nội dung đề cương và khẩu hiệu tuyên truyền:

Tải nội dung: Tại đây.

TGAG

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35129615