Truy cập hiện tại

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

Thông qua kế hoạch khảo sát, giám sát các Ban HĐND tỉnh

(TUAG)- Sáng 9/8, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức phiên họp thường kỳ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; các Phó Chủ tịch HD9ND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, UBMTTQVN tỉnh; phó, trưởng các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành có liên quan… cùng tham dự.


Đại biểu đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung, như: Tờ trình của UBND tỉnh về phương án phân bổ các khoản tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách cấp tỉnh năm 2021 chuyển sang sử dụng trong năm 2022; báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8 (giữa năm 2022) HĐND tỉnh; kế hoạch khảo sát, giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trước kỳ họp cuối năm 2022.

Phiên họp dành thời gian trao đổi một số nội dung liên quan đến quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua kỳ họp cuối năm 2022. Đồng thời, thống nhất chủ trương tổ chức hội nghị giao ban HĐND cấp huyện tại huyện Tri Tôn.

Cùng ngày, Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp mở rộng để tiếp tục lấy ý kiến, thống nhất các nội dung trên.

Gia Khánh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34210279