Truy cập hiện tại

Đang có 157 khách và không thành viên đang online

Thông cáo đặc biệt về việc Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô từ trần

(TGAG)- Việt Nam để tang đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô với nghi thức Quốc tang vào ngày 04/12/2016
 

Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 26/11/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba ra Thông cáo thông báo: Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô Rút-xơ (Fidel Castro Ruz), Tổng Tư lệnh Cách mạng Cu-ba, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba (Cuba), nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba, đã từ trần vào đêm ngày 25/11 - giờ La Ha-ba-na (La Habana), tức trưa ngày 26/11 - giờ Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi. Để tưởng nhớ đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, Đảng và Nhà nước Cu-ba quyết định để Quốc tang đồng chí Phi-đen 9 ngày, từ 6h00 sáng ngày 26/11 đến 12h00 ngày 04/12/2016 (theo giờ Cu-ba); tổ chức lễ an táng di hài đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô vào 07h00 sáng ngày 4/12/2016 tại Nghĩa trang thành phố Xan-ti-a-gô đê Cu-ba (Santiago de Cuba).

Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô Rút-xơ sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926 tại vùng Bi-ran, tỉnh Ô-ri-ên-tê (Oriente) cũ, nay là tỉnh Ôn-ghin (Holguín) ở miền Đông Cu-ba. Đồng chí Phi-đen đã lãnh đạo Cách mạng thắng lợi, giành chính quyền tại Cu-ba từ ngày 1 tháng Giêng năm 1959. Từ năm 1959 đến năm 1976, đồng chí giữ cương vị Thủ tướng nước Cộng hòa Cu-ba; từ năm 1965, thời điểm Đảng Cộng sản Cu-ba chính thức được thành lập, đến tháng 4/2011, đồng chí liên tục giữ cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba; từ năm 1976 đến năm 2008, đồng chí luôn được bầu vào Quốc hội của Chính quyền Nhân dân và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba. Ngày 31/7/2006, vì lý do sức khỏe, đồng chí Phi-đen đã trao quyền lãnh đạo đất nước cho đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô (Raúl Castro), lúc đó là Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba. Tháng 2 năm 2008, đồng chí Phi-đen tuyên bố không ứng cử vào Quốc hội Cu-ba khóa VII và các chức vụ lãnh đạo Nhà nước; đồng chí cũng thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba tại Đại hội VI Đảng Cộng sản Cu-ba tổ chức vào tháng 4 năm 2011.

Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô là người bạn lớn, người đồng chí, anh em vô cùng gần gũi và thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong hơn nửa thế kỷ qua, kể từ khi Cách mạng Cuba thành công, sau đó hai nước Cuba và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2/12/1960, đồng chí Phi-đen Ca- xtơ-rô đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều thế hệ Lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng chí Phi-đen đã thăm chính thức Việt Nam ba lần vào tháng 9/1973, tháng 12/1995 và tháng 2/2003; đồng chí là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng mới được giải phóng ở tỉnh Quảng Trị vào tháng 9 năm 1973 và cũng là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp tái thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Với những công lao và đóng góp to lớn đó, đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng vào năm 1982 và Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 1989.

Trên phương diện quốc tế, đồng chí Phi-đen là nhà hoạt động Nhà nước và Lãnh đạo xuất sắc trong Phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế, có đóng góp to lớn và tích cực cho Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, chống đế quốc cường quyền và áp đặt, chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới trong hơn 50 năm qua. Đồng chí Phi-đen đã được nhiều nước, nhất là các nước Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latinh, khâm phục, vinh danh và trao tặng các phần thưởng cao quý.

Để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cu-ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô với nghi thức Quốc tang vào ngày 04/12/2016. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng./.
                                                                                            
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26141091