Truy cập hiện tại

Đang có 101 khách và không thành viên đang online

Tài liệu Hội thảo "Phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo" năm 2022

(TUAG)- Dưới đây là các bài tham luận phục vụ Hội thảo "Phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo" năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào ngày 16/11/2022 tại tỉnh An Giang.

1- Ban Dân tộc tỉnh An Giang
2- Ban Tôn giáo tỉnh An Giang
3- Ban Dân vận Tỉnh ủy
4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
5- Báo An Giang
6- Đài PTTH An Giang
7- Hội LHPN tỉnh
8- Huyện ủy Phú Tân
9- Huyện ủy Tri Tôn
10- Ủy ban MTTQVN tỉnh
11- Sở Giáo dục và Đào tạo
12- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13- Tỉnh Đoàn
14- Trường DTNT THCS
15- Trường DTNT THPT

Ban Tổ chức Hội thảo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30330620