Truy cập hiện tại

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

An Giang tập trung nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

(TGAG)- Sáng ngày 22/2, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành trong khối nội chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác nội chính tỉnh An Giang đảm bảo tốt trên các mặt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; chủ quyền biên giới được giữ vững; quan hệ đối ngoại được củng cố và mở rộng; thường xuyên rà soát, theo dõi hoạt động, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật các cá nhân vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền; kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Hoạt động các tôn giáo, dân tộc diễn ra bình thường, đúng quy định của pháp luật, giáo lý, giáo luật. Tình hình khiếu nại, tố cáo có phần lắng dịu.


Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với 442 cuộc thanh kiểm tra, phát hiện 70 đơn vị sai phạm với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng và hơn 59 nghìn mét vuông đất; kiến nghị thu hồi hơn 1,34 tỷ đồng và hơn 58 nghìn mét vông đất. UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kiểm tra và thi hành kỷ luật một cán bộ thuộc Ban Thường vụ quản lý do có vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức cảnh cáo. Toàn tỉnh đã tiếp hơn 8.200 lượt công dân khiếu nại, tố cáo chủ yếu trên các lĩnh vực đất đai, chính sách bồi thường, chính sách lao động, khen thưởng, người có công...

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và Nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thường xuyên, gắn với việc xây dựng chỉnh đốn Đảng. Qua công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, kiểm tra nội bộ phát hiện một vụ có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra làm rõ và đã khởi tố vụ án, bị can để điều tra. Điều tra, truy tố 20 vụ án tham nhũng với 38 bị can...

Công tác cải cách tư pháp tại địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp được thể chế, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả khả quan. Tổ chức bộ máy cơ quan điều tra, tòa án, viện kiểm sát, thi hành án, cơ quan bổ trợ tư pháp tiếp tục được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo chặt chẽ đối với các cơ quan tư pháp về chính trị, tổ chức và cán bộ, không để xảy ra tình trạng buông lỏng lãnh đạo hoặc can thiệt không đúng vào hoạt động tư pháp. Chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng bổ trợ tư pháp theo hướng mở rộng phạm vi xã hội hóa, tạo cơ chế thu hút những người có đủ điều kiện tham gia hành nghề. Công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND ba cấp tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng.

Năm 2019, tỉnh An Giang quyết tâm chính trị mạnh mẽ bằng nhiều biện pháp quyết liệt trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là tình trạng tham nhũng vặt. Trong đó, tập trung khâu phòng là chính bằng các biện pháp minh bạch, công khai, kiểm tra, đôn đốc và giám sát của các cơ quan hữu quan. Tiếp tục nâng cao nhận thức, quyết tâm cao trong hành động của cả hệ thống của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tham mưu của Đảng với các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng của Nhà nước để kiệm tra, thanh tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nhằm phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ việc sai phạm theo quy định của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng; nâng cao sức chiến đấu của các chi đảng bộ thường xuyên tự kiểm tra, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật. Phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí, cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong việc phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực, tạo sự đồng thuận và khơi dây niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cán bộ công nhân viên chức và Nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp...

Song Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26143645