Truy cập hiện tại

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phú lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp

(TGAG)- Ngày 16/1/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phú tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có: ông Phạm Văn Suôl - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thoại Sơn, ông Nguyễn Thiện Bảo - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phú cùng 80 đại biểu.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phú đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương và địa phương phát động, do đó công tác mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận và các đoàn thể xã đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, nghĩa trang, bờ kè đình,.. với tổng kinh phí 1 tỷ 334 đồng; huy động hơn 1.000 ngày công của nhân dân để xây dựng các công trình cộng đồng; vận động “Quỹ vì người nghèo” được 2 tỷ 791 triệu đồng đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.


Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã hiệp thương cử ra 39 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phú khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bà Nguyễn Thúy Hằng tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phú khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã cử 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thoại Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Mỹ Nga
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17199645