Truy cập hiện tại

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Triển khai công tác bầu cử trưởng, phó khóm ấp nhiệm kỳ 2017-2020

(TGAG)- Ngày 11/5/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử trưởng ấp, phó ấp nhiệm kỳ 2017-2010 cho trên 400 đồng chí là lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan của tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo phòng Nội vụ, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Phạm Trung Quân - Phó giám đốc Sở Nội vụ đồng chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Phó Giám đốc Sở Nội vụ triển khai Chỉ thị số 1157/CT-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức bầu cử Trưởng, Phó ấp, khóm nhiệm kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh và Trưởng phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ hướng dẫn việc chuẩn bị cơ sở vật chất; trình tự bầu cử trưởng, phó ấp và thủ tục công nhận theo quy định. Thông tin nội dung liên quan đến trách nhiệm của Mặt trận trong công tác bầu cử trưởng, phó ấp và bầu Ban Thanh tra nhân dân và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí bầu cử...

Các đại biểu thảo luận những vấn đề liên quan đến quy trình, nhân sự, quy định độ tuổi, thời gian ấn định hiệp thương, kinh phí quyết toán… Những vấn đề trên đều được đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Phạm Trung Quân giải thích cụ thể...

Thông qua Hội nghị lần này, giúp cho các đại biểu nắm rõ trình tự, quy trình, thủ tục trong công tác bầu cử Trưởng và Phó Trưởng ấp nhiệm kỳ 2017-2020 để từ đó triển khai, thực hiện cuộc bầu cử trong thời gian tới.

Thanh Phong


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19118923