Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 22 của Tỉnh ủy

(TGAG)- Sáng ngày 22-11, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 22 của Tỉnh ủy về đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021. Đồng chí Trình Lam Sinh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.
 

Sau khi tiếp thu Chương trình hành động số 22 của Tỉnh ủy về đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên đã xây dựng chương trình hành động và triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ đảng viên, phân công cấp ủy phụ trách địa bàn nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tháo gở khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; công tác kiểm tra, giám sát luôn thực hiện tốt, nhất là việc kiểm tra đảng viên chấp hành và khắc phục hạn chế sau việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Qua đó, đã kỷ luật 12 người (trong đó khiển trách 04, cảnh cáo 07 và 01 bị cách chức).

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội. Đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay cần được nhân rộng như: Phong trào vì an ninh tổ quốc, phong trào thi đua quyết thắng, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới v.v… Từ đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Qua 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 22 của Tỉnh ủy, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tin tưởng vào sự thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, thể hiện sự dân chủ, công khai, minh bạch trong đánh giá cán bộ, củng cố được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, hướng mạnh về cơ sở, chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, nâng cáo chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng./.

Thu Nga

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19118923