Truy cập hiện tại

Đang có 137 khách và không thành viên đang online

Giao ban công tác tuyên giáo khu vực Tây Nam bộ 6 tháng cuối năm 2019

(TGAG)- Sáng ngày 28/11, tại Thành phố Long Xuyên, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 cụm các tỉnh, thành Tây Nam Bộ. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu định hướng thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện một số ban ngành, đoàn thể tỉnh An Giang; đặc biệt là sự tham gia đông đủ của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo 12 tỉnh, thành phố thuộc cụm Tây Nam bộ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh An Giang, cùng với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang cho biết, trong năm 2019, nhất là trong những tháng cuối năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu mới, toàn diện trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. An sinh xã hội được tăng cường, đời sống người dân được nâng lên; tình hình chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng nâng lên; khối đại đoàn kết dân tộc trong tỉnh được tăng cường vững chắc.


Quang cảnh Hội nghị

Đánh giá những thành tựu đạt được khá toàn diện của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt nhấn mạnh: Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng và rất thiết thực của ngành Tuyên giáo. Ban tuyên giáo các cấp đã thể hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo. Tỉnh ủy An Giang luôn tin tưởng và đánh giá cao vai trò, sự nỗ lực của toàn ngành Tuyên giáo đối với công tác xây dựng Đảng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ sự quan tâm và mong muốn sâu sắc tới hoạt động của ngành Tuyên giáo, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức công tác, tạo nên lực lượng vững chắc trong mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng. Đồng chí cũng mong rằng, ban tuyên giáo các tỉnh, thành, nhất là trong khu vực cần tăng cường hợp tác, trao đổi công việc, chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để hoạt động tuyên giáo ngày càng có những đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hơn, cùng nhau giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, những vấn đề mà nhân dân mong đợi trên địa bàn, cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh mục đích của Hội nghị nhằm đánh giá rõ thực trạng công tác Tuyên giáo của các tỉnh trong Cụm, đề xuất một số giải pháp khắc phục khó khăn đối với ngành Tuyên giáo cả nước. Trong đó, tập trung phân tích rõ những khó khăn, thách thức và các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay; đề xuất những giải pháp khả thi cho toàn ngành và trên địa bàn Cụm.


Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vu, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt và nghiên cứu báo cáo chi tiết công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện các ban tuyên giáo tỉnh ủy trong Cụm đã phát biểu, thảo luận bày tỏ sự đồng thuận với đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cho rằng, báo cáo đã tổng hợp được tình hình hoạt động của các địa phương, nêu bật được những kết quả trọng tâm, chỉ ra những khó khăn thách thức trong công tác tuyên giáo năm 2019 và trực tiếp là 6 tháng cuối năm của các tỉnh trong Cụm. Khẳng định, những kết quả đã đạt được đã góp phần quan trọng trong đời sống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nêu cao ý chí tự lực, tự cường cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Hàm Vụ trưởng Cơ quan Thường trực T79, báo cáo công tác tuyên giáo khu vực Tây Nam bộ 6 tháng cuối năm 2019

Các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá những hạn chế còn tồn tại trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ, như. Công tác tuyên truyền chưa theo kịp diễn biến của tình hình, và chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu định hướng thông tin cho cộng đồng, xã hội. Việc tuyên truyền nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Chưa có nhiều đổi mới trong việc nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch chưa cao, công tác tập huấn kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác, gỡ bỏ thông tin sai trái trên internet và mạng xã hội còn ít, chưa có nhiều bài viết sắc sảo, mang tính lý luận và thực tiễn cao; một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân còn mơ hồ, mất cảnh giác trước những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng xấu; sự phối hợp thiếu chủ động, chưa chặt chẽ, chưa huy động được toàn hệ thống tham gia công tác này.

Lĩnh vực báo chí còn nhiều bất cập, yếu kém trong định hướng thông tin; Tính chiến đấu, nhanh nhạy, sâu sắc, chính xác của cơ quan báo chí có lúc chưa cao; chủ yếu thông tin, tuyên truyền một chiều, ít có sự tương tác; một số báo cáo viên vẫn còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền miệng.

Công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành chưa thường xuyên, chặt chẽ, thiếu đồng bộ, nhất là việc tổ chức quán triệt, triển khai, sơ - tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số đảng bộ chưa thực sự hiệu quả.

Từ việc phân tích những hạn chế nêu trên, các đại biểu rút ra một số nguyên nhân cơ bản cần tập trung khắc phục, trong đó thể hiện ở một số điểm sau: Thứ nhất, về khách quan, tình hình chính trị trong nước và thế giới luôn diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống, phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; sự phát triển nhanh chóng của internet, mạng xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Thứ hai, về chủ quan, một số cấp ủy chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia lĩnh vực công tác tuyên giáo. Năng lực, trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ tuyên giáo có mặt chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ mới, khả năng dự báo, tổng hợp còn hạn chế, phương pháp hoạt động chạm đổi mới, còn thụ động, thiếu tính sáng tạo và khả năng xử lý những vấn đề nóng, nhạy cảm xảy ra trong thực tiễn. Hoạt động của một số phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên thuộc cơ quan báo chí ngoài địa phương có lúc chưa phản ánh toàn diện, còn sai sót, thiếu kiểm chứng, gây dư luận xấu cho địa phương;...

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã tham gia thảo luận tại Hội nghị; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật và những chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên giáo tại các tỉnh, thành cụm Tây Nam Bộ trong thời gian qua. Dù trong bối cảnh chung của đất nước, quốc tế và tình hình riêng của khu vực có nhiều khó khăn nhưng Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm đã nỗ lực triển khai có hiệu quả các mặt hoạt động tuyên giáo. Những thành tích đạt được đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương và khu vực.

Trong quá trình thảo luận, có nhiều nội dung đã được sáng tỏ, nhưng cũng có những nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu để có phương châm và giải pháp thích hợp, trả lời đúng tình hình thực tiễn đang đặt ra. Những kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị sẽ được Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét thấu đáo. Sau khi hoàn thành giao ban ở các cụm, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ ban hành thông báo chung, trong đó, sẽ có trả lời các kiến nghị rõ và đầy đủ hơn.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bùi Trường Giang đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tập trung nghiên cứu, tham mưu phục vụ tốt Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội XIII của Đảng (2021-2026); thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW và Hướng dẫn 26, đặc biệt là tham mưu cấp ủy hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng các cấp; tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020, nhất là kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, 130 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu,...

Hai là, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận củ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về lĩnh vực tuyên giáo; tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng , đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 35 và Quyết định 08 về nêu gương... nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Ba là, Tham mưu thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trong lĩnh vực khoa giáo; tăng cường thực hiện việc sơ, tổng kết gắn với thực tiễn các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác khoa giáo; tăng cường chất lượng thông tin đối ngoại, thông tin trong công tác biển, đảo;...đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin hiện nay.

Bốn là, tăng cường công tác dư luận xã hội, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, giới trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí; chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, khuyết điểm trong công tác báo chí - xuất bản; thực hiện nghiêm túc Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tổ chức tốt đại hội các hội văn học nghệ thuật các cấp theo đúng định hướng và quy định của điều lệ Hội.

Năm là, tăng cường phối hợp hiệu quả trong hệ thống tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương với chính quyền cùng cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường chăm lo, phát triển đội ngũ tuyên giáo, chuyên gia, báo cáo viên, cộng tác viên,... các lĩnh vực công tác tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó đặc biệt quan tâm giữ ổn định đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện sau đại hội đảng bộ các cấp.../.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:


Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại hội nghị


Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị


Đại diện lãnh đạo Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu


Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại hội nghị


Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18559105