Truy cập hiện tại

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo tại huyện Châu Phú

(TGAG)- Sáng 21/11, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2019 tại huyện Châu Phú.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lê Thị Kim Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Mai Thị Bé Phương, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo các ngành khối tuyên giáo; trưởng ban tuyên giáo 13 xã, thị trấn.Buổi làm việc có 09 ý kiến phát biểu thể hiện sự đồng tình kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày; các đại biểu làm rõ những vấn đề do thành viên Đoàn gợi mở như: Khó khăn, thách thức trong công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, của cấp ủy địa phương trên các lĩnh tuyên giáo; việc triển khai học tập chuyên đề năm 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; việc sử dụng các tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong sinh hoạt chi bộ; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với Ủy ban nhân dân và các ngành trong khối khoa giáo trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực khoa giáo, nhất là các vấn đề liên quan thiết thân đến người dân như giáo dục; môi trường; phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ trẻ em được an toàn; đồng thời chia sẻ cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân…

Qua đó các đại biểu đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ đang công tác tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện cho phù hợp; thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung các tài liệu giảng dạy các lớp tại trung tâm bồi dưỡng chính trị; biên tập và cung cấp các loại tài liệu tuyên truyền về huyện kịp thời hơn; tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra các trường đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia để công nhận theo quy định; kiến nghị với Thường trực Huyện ủy quan tâm bố trí nguồn vốn để sửa chữa các loa đài truyền thanh xã bị hư hỏng; lựa chọn, bố trí cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo tại cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ,...Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo của huyện Châu Phú, định hướng công tác tuyên giáo trong thời gian tới, đồng chí Thái Thúy Xuân lưu ý: Ban Tuyên giáo Huyện ủy và ban tuyên giáo xã, thị trấn chủ động phối hợp với các ngành có liên quan làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ cho việc sơ kết, tổng kết, ban hành chủ trương và hướng tới góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tổ chức triển khai có hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; tích cực nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy thực hiện thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó chú ý tập trung phong cách tư duy, hành động và phong cách ứng xử, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao năng lực dự báo tình hình, chủ động thông tin đầy đủ, khách quan các sự việc, tránh chạy theo nói lại, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và sự tin tưởng, ủng hộ trong nhân dân; duy trì, đổi mới và nâng chất các hội nghị giao ban theo hướng thiết thực, hiệu quả...   

Tin, ảnh  Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17151585