Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác Tuyên giáo năm 2016, tại thị xã Tân Châu

(TGAG)- Sáng nay 18-11-2016, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, do đồng chí Cao Quang Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến khảo sát công tác Tuyên giáo năm 2016, tại thị xã Tân Châu. Đồng chí Huỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc với đoàn.
 

Trong năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu đã tích cực tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo kịp thời các lĩnh vực của công tác Tuyên giáo. Trọng tâm là triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương.

Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng, được Ban Tuyên giáo Thị ủy triển khai theo định kỳ hàng tháng; đầu năm đến nay đã tổ chức được 10 hội nghị báo cáo viên cấp Thị xã, có 783 lượt cán bộ, đảng viên tham dự và 01 lớp Bồi dưỡng Chuyên đề “Công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên cơ sở” có 78 học viên tham gia. Việc khai thác, sử dụng Bản tin Thông tin công tác tư tưởng và Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang đã phát huy hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, đảng viên ở địa phương về công tác chuyên môn và các tài liệu tham khảo liên quan. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được triển đồng bộ đến tận các Chi, Đảng ủy cơ sở; tính từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã phát hành với số lượng trên 170.000 tờ, cuốn với các báo, tạp chí của Đảng gồm: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo An Giang phát hành và Bản tin Công tác tư tưởng.

Công tác nắm bắt và phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội theo Đề 01-ĐA/TU, tiếp tục được quan tâm; tính đến nay mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội của thị xã có 150 đồng chí (trong đó, 101 đồng chí ở xã – phường và 49 đồng chí cơ ngành); Đặc biệt là đối với Ban Chỉ đạo 94 thị xã đã thường xuyên tham mưu giúp Ban Thường vụ Thị ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy trên lĩnh vực an ninh tư tưởng – văn hóa; thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến tình hình tư tưởng – văn hóa trên địa bàn thị xã để ngăn chặn kịp thời những tình huống phức tạp xảy ra; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời kiến nghị, đóng góp các giải pháp cho hoạt động công tác Tuyên giáo năm 2017 tại thị xã Tân Châu đạt hiệu quả cao hơn. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Quang Liêm ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Tuyên giáo của địa phương năm 2016; giải đáp, ghi nhận các kiến nghị và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; chuẩn bị tốt nội dung triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII); đẩy mạnh công tác viết biên niên lịch Đảng bộ của các xã - phường; thường xuyên củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 thị xã; chủ động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; khai thác tốt các tư liệu, tài liệu trên bản thông tin công tác tư tưởng và Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang để phục vụ cho công tác tuyên truyền ở địa phương./.
 
Tin, ảnh: Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16062086