Truy cập hiện tại

Đang có 222 khách và không thành viên đang online

Đài truyền thanh thị xã Tân Châu quyết tâm xứng đáng với niềm tin và mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã

(TGAG)- Đài Truyền thanh thị xã Tân Châu là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền, là tiếng nói của nhân dân thị xã. Trải qua 18 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi bước phát triển của Đài gắn liền với sự phát triển của một huyện lỵ trở thành thị xã. Đài Truyền thanh thị xã Tân Châu được tái lập cùng với năm huyện, thị biên giới trong tỉnh với chỉ 6 biên chế, trang thiết bị cũ kỹ, có máy phát sóng FM nhưng công suất hạn chế, chủ yếu truyền dẫn qua hệ thống dây hữu tuyến trong nội ô khu vực thị trấn, để tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Hệ thống truyền thanh cơ sở chưa được đầu tư rộng khắp, tỷ lệ phủ sóng khoảng 30% địa bàn dân cư, không đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Đài Truyền thanh huyện Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu) luôn biết cách vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế về thiết bị, nhân sự, cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ nhân dân tích cực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Tân Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đến nay, Đài Truyền thanh đã trở thành một cơ quan tuyên truyền chủ lực của thị xã với 23 cán bộ, viên chức, hệ thống thiết bị phát sóng FM phủ sóng toàn thị xã, thiết bị sản xuất chương trình hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực hoạt động; hệ thống truyền thanh cơ sở rộng khắp xã, phường với trên 120 km đường dây, gần 1.000 loa truyền thanh đã phủ khắp trên 96% địa bàn dân cư. Toàn bộ 14/14 xã, phường có Đài Truyền thanh cơ sở, ngoài hệ thống thiết bị thu phát chương trình số hóa, mỗi đơn vị đều thành lập điểm thông tin cơ sở, được đầu tư hệ thống máy tính, máy in, đường truyền Internet tốc độ cao, phòng đọc sách phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của nhân dân.

Những năm qua, Đài đã kịp thời tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể; hoạt động đời sống, lao động, sản xuất, động viên các cấp, các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các phóng viên, biên tập viên của Đài thường xuyên bám sát cơ sở, tìm tòi nhằm phát hiện những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến phản ánh qua sóng phát thanh và hệ thống truyền thanh cơ sở, nhân rộng phục vụ bạn nghe đài. Kịp thời nắm bắt dư luận, có những thông tin làm sáng tỏ, phản bác những nội dung xuyên tạc, tin đồn thất thiệt gây nhiễu thông tin, ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

Cùng với sự phát triển của thị xã, nhu cầu của bạn nghe đài, nhiều chuyên mục mới ra đời có nội dung hay, chất lượng, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã, góp phần định hướng tư tưởng và dư luận. Đặc biệt, từ khi Tân Châu trở thành thị xã, Đài đã có nhiều nội dung tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của thị xã, phác họa những chương trình, kế hoạch, định hướng của Đảng bộ, kêu gọi đầu tư xây dựng và phát triển thị xã bền vững, trở thành một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Ngoài tiếp chuyển chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình  An Giang, chương trình địa phương được xây dựng 30 phút, mỗi tuần có 12 chuyên mục, hàm lượng thông tin tại địa phương chiếm trên 95%, các bài viết, phóng sự có sử dụng tiếng động đạt trên 90%, tạo sự hấp dẫn, sinh động, thu hút. Hằng năm, Đài sử dụng gần 6.000 tin, 800 bài, cộng tác trên 300 tin phát thanh, 400 tin hình với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, gần 100 bài, 300 tin với Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo An Giang và các cơ quan báo chí cấp tỉnh và Trung ương, đã góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh quê hương, con người Tân Châu đến mọi miền đất nước.

Với những kết quả đạt được qua 18 năm Đài Truyền thanh thị xã được tỉnh, thị xã tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt năm 2001 được Đài Tiếng nói Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc toàn quốc. Từ năm 2012 đến nay, Chi bộ Đài Truyền thanh thị xã liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, Công đoàn cơ sở vững mạnh - vững mạnh xuất sắc và ba năm liền (2012, 2013, 2014) được Sở Thông tin và Truyền thông xét là đơn vị xuất sắc làm tốt công tác thông tin và truyền thông.

Trong những năm qua, dù kinh tế của thị xã vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, phù hợp, nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của thị xã biên mậu, cơ sở hạ tầng còn thấp, chưa đồng bộ, tiến trình xây dựng văn minh đô thị còn chậm, cơ cấu sản xuất, chuyển dịch trong sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, theo nhu cầu thị trường còn chậm và chưa rõ nét; vị trí địa lý cách trở giao thông là một trong những rào cản lớn để Tân Châu kêu gọi đầu tư và phát triển kinh tế. Để vượt qua những khó khăn thách thức này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân. Hơn lúc nào hết các cơ quan tuyên truyền của thị xã, trong đó có Đài Truyền thanh phải thật sự làm tốt vai trò là cầu nối thông tin hai chiều phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời truyền tải những chủ trương, chính sách, những định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.
Lê Long
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26980952