Truy cập hiện tại

Đang có 63 khách và không thành viên đang online

Định hướng dư luận xã hội, thông tin tuyên truyền tháng 4/2019

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang định hướng dư luận xã hội và nội dung tuyên truyền tháng 4-2019 như sau:

1- Định hướng dư luận xã hội

- Tập trung thực hiện công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên các lĩnh vực trọng tâm: Công tác thông tin đối ngoại, tình hình biển, đảo, công tác biên giới, đất liền; dư luận liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam…

- Nắm bắt dư luận xã hội xung quanh các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn diễn ra trong tháng 4/2019: Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), kỷ niệm 30/4, lễ 1/5; các vấn đề thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội liên quan các chủ trương, chính sách của địa phương; các vấn đề gây bức xúc trong xã hội, vấn đề nhạy cảm ảnh hưởng đến tư tưởng tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

2- Định hướng tuyên truyền trên báo chí

- Bám sát nội dung các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 (Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 19/12/2019); tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU ngày 31/1/2019); công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2019 (Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU ngày 15/02/2019).

- Thông tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cuộc họp, hội nghị quan trọng của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Chuyên đề năm 2019.

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trong tháng 4/2019 như: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch); kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), Ngày Quốc tế Lao động (01/5), Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam,…

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và vận động quần chúng quý I-2019, phản ánh cuộc họp kinh tế - xã hội định kỳ quý I; kỳ họp thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; tăng cường bài viết, phóng sự chuyên sâu đánh giá từng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh của tỉnh, làm rõ những hướng cố gắng, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành trong quý I-2019.

- Tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tăng cường bài viết, phóng sự, phản ánh những chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân trong việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay; biểu dương, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình qua 5 năm thực hiện CTHĐ 33.

- Tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh; phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực công tác và trong đời sống xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị 05-Ct/TW của Bộ Chính trị; giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

- Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phòng chống cháy nổ; an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, bình ổn giá cả thị trường, phòng chống dịch bệnh ở người (sốt xuất huyết và tay chân miệng…); dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; dịch bệnh, sâu rầy trên lúa, hoa màu, cây trái…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch địa phương, trọng tâm là Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer (từ 11/4 – 13/4/2019) gắn với các hoạt động đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; tuyên truyền nâng cao cảnh giác, cảnh báo tình hình thời tiết bất thường, nguy hiểm, sạt lở…

BTGTUAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15113562