Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Định hướng tuyên truyền tháng 02-2016

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 02-2016 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Thông tin tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kết quả kỳ họp lần thứ X, Quốc hội khóa XIII; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng năm 2015, phân tích những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc đưa nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2015, đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị và nội dung học tập chuyên đề năm 2016.

- Tiếp tục tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế xã hội quý I và năm 2016, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 7/1/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

 - Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020; Chương trình hàng Việt về nông thôn…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội đầu năm của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; biểu dương các gương điển hình tiên tiến, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về các quy định pháp luật có liên quan đến việc sử dụng và cung cấp thông tin trên mạng xã hội. Tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên các phương tiện truyền thông hiện đại, công nghệ mới, nhất là Internet trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi. Việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016; tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam bộ. Tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 02-2016

- Tuyên truyền các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đưa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp vào cuộc sống theo tinh thần Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 17-11-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015, nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016, kịp thời thông tin các biện pháp ứng phó của ngành chức năng với hạn hán, xâm nhập mặn; tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bình ổn giá cả thị trường...

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 02-2016 như: kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016); phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Tết Nguyên tiêu (15/1 âm lịch)…

- Tuyên truyền các cấp, các ngành tích cực chuẩn bị phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết theo tinh thần vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh; chính quyền, đoàn thể các cấp thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân, đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn…; ghi nhận những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị, tỉnh và đất nước trong năm 2015; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, những hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy…

- Tuyên truyền thông tin giáo dục sức khỏe phòng, chống dịch bệnh ở người; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống sạt lở; tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh lây truyền giữa động vật và người, việc giám sát dịch bệnh động vật trong quá trình nuôi, vận chuyển, giết mổ, buôn bán, nhập khẩu động vật và sản phẩm động vật…
Ngoài những định hướng trên, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN 
(đã ký)      
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
11222392