Truy cập hiện tại

Đang có 96 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính B128

(TGAG)- Tại huyện Tri Tôn, chiều ngày 17/4/2018, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp với huyện ủy Tri Tôn, Tịnh Biên và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 2 huyện, tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, khóa B128 cho 70 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc diện quy hoạch dự nguồn của 2 huyện tham dự.


Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định cho Ban Cán sự lớp.

Trong thời gian 100 ngày thực học và thảo luận, các học viên sẽ được nghiên cứu nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tình hình nhiệm vụ của địa phương. Trong này 50% thời gian sẽ học tạo trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn, 50% thời gian học tập tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tịnh Biên.

Phát biểu khai giảng khóa học, lãnh đạo 2 huyện và Trường Chính Trị Tôn Đức Thắng mong muốn các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy khóa học, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để 100% được tốt nghiệp. Mong muốn các đảng viên tiếp thu và vận dụng kiến thức xây dựng đảng, các kỹ năng lãnh đạo điều hành để tham mưu tiếp lửa cho lãnh đạo địa phương, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh...

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30268635