Truy cập hiện tại

Đang có 85 khách và không thành viên đang online

Tân Châu tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại họa đất nước”

(TGAG)- Ngày 04-10, Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại họa đất nước”. Đến dự có đồng chí Lê Văn Nưng - UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh; Huỳnh Quang Ngự - Phó Bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Minh Hùng - Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.Trong thời gian qua, trên cơ sở tiếp thu Nghị quyết Trung ương, chương trình hành động của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu) đã xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo thực hiện và triển khai, quán triệt văn bản cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ thị xã đến cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nên công tác cán bộ được tập trung quan tâm đúng mức, từ khâu xác định tiêu chuẩn cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…cho đến việc thực hiện chính sách cán bộ; đội ngũ cán bộ được rèn luyện, thử thách, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và kiến thức, năng lực thực tế, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, gần gũi với nhân dân.

Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân cho đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị. Cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cơ quan đơn vị đều nhận thức đánh giá cán bộ là vấn đề quan trọng, đánh giá phẩm chất đạo đức, năng lực, sở trường của cán bộ nhằm phân công phù hợp. Công tác quy hoạch cán bộ từng bước đi vào nề nếp. Trong giai đoạn 2010 – 2020, BTV thị xã ủy đã tạo nguồn và quy hoạch dài hạn cán bộ thuộc diện BTV thị ủy quản lý và cán bộ thuộc diện BTV tỉnh ủy quản lý. Cơ cấu cán bộ nữ 40/439 đồng chí, chiếm 20,27%. Cán bộ trẻ dưới 35 tuổi là 112/439 đồng chí, chiếm 25,51%. So với năm 2010 trở về trước, đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã và xã phường hiện nay có sự chuyển biến nhanh cả vệ số lượng và chất lượng. Trong tổng số 233 lãnh đạo cấp xã phường cơ cấu 77 cán bộ nữ, 48 cán bộ trẻ và dân tộc 3 đồng chí. Trình độ chuyên môn, chính trị so với chuẩn quy định đạt tỷ lệ 99,14%. Đối với cán bộ lãnh đạo cấp thị xã có 87 đồng chí, trong đó có 18 đồng chí cán bộ trẻ và 1 đồng chí người dân tộc. Trình độ chuyên môn chính trị đạt 100% theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Quang Ngự - Phó Bí thư thường trực thị ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, ban ngành đoàn thể cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, nhiệm vụ của Nghị quyết TW3 khóa VIII. Mạnh dạn luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương. Làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc vào các chức danh chủ chốt ở địa phương và ban ngành thị xã. Đào tạo một cách thường xuyên đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Thực hiện tốt các khâu, quy trình của công tác cán bộ, đảm bảo cán bộ thực sự chất lượng. Trong quá trình thực hiện cần bám sát chỉ thị, nghị quyết cấp trên, chú trọng công tác kiểm tra giám sát thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn và xử lý khi có vi phạm. Các cơ quan tam mưu giúp việc thị ủy tham mưu tốt cho thị ủy trong công tác chỉ đạo. Thực hiện nghiêm túc việc thực hiện nhất thể hóa các chức danh.

Khương Duy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17156197