Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Châu Thành khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới bằng hình thức trực tuyến

(TUAG)- Sáng ngày 17/9, đồng chí Hồ Trường Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của huyện đã đến dự buổi Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2021 với hình thức trực tuyến, do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành tổ chức.
 

Trong thời gian 7 ngày học tập bằng hình thức trực tuyến, 33 học viên sẽ tập trung nghiên cứu học tập các nội dung cơ bản về lý luận chính trị như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức…
 
Trong tình hình dịch COVID-19, lớp học này được khai giảng bằng  hình thức trực tuyến, phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Hồ Trường Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mong rằng với tinh thần trách nhiệm trong dạy và học, các giảng viên sẽ giúp cho từng đồng chí học viên nâng cao kiến thức, về phía các đồng chí học viên tập trung trao dồi, vận dụng kiến thức lý luận chính trị, kinh nghiệm thực tế để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong công tác, đồng thời phấn đấu đạt kết quả cao tại khóa bồi dưỡng lý luận chính trị và để xứng đáng được đứng vào đội ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới./.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21673918