Truy cập hiện tại

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn mở lớp bồi dưỡng chuyên đề chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2020

(TGAG)- Ngày 13/7/2020, Hội Nông dân huyện phối hợp cùng Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2020. Lớp học có 90 học viên đến từ 79 chi hội các khóm, ấp và cán bộ Hội Nông dân của 15 xã, thị trấn trong huyện.


Lớp sẽ bế giảng vào ngày 17/7/2020. Trong thời gian học tập, nghiên cứu, các học viên được tiếp thu 7 bài học lý thuyết và thực hành xoay quanh các chuyên đề về: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Xây dựng hệ thống chính trị; Công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; Hội nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Một số nghiệp vụ công tác hội của Hội Nông dân cơ sở; Công tác xây dựng tổ chức Hội; tình hình Kinh tế - xã hội ở huyện và công tác dân vận trong tình hình mới.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cùng Hội Nông dân huyện sẽ quản lý lớp nghiêm túc, tạo thuận lợi tốt nhất cho học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công tham gia học tập, đồng thời cũng yêu cầu học viên dự học đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy lớp học.

Kết thúc khóa học các học viên viết bài thu hoạch và sẽ được cấp Giấy chứng nhận. Việc mở lớp nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên ở cơ sở và khóm ấp nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16088568