Truy cập hiện tại

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Châu Phú tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

(TGAG)- Ngày 14/1/2019, UBND huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị tổng kết tình kinh kinh tế-xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019. Ông Trần Thanh Nhã- Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Năm 2018 UBND huyện thực hiện và hoàn thành 14/18 chỉ tiêu: Nông nghiệp sản xuất 93.201 hecta đạt 96,52%, trong đó lúa 86.946 hecta; triển khai thực hiện đồng bộ đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu  lại sản xuất; thu hút kêu gọi công ty trong và ngoài huyện đầu tư thực hiện liên kết giống cá tra 3 cấp chất lượng cao tại xã Mỹ Phú; Tổng đàn gia súc, gia cần đều tăng so với cùng kỳ; trong đó nuôi cá tra giống là 156 hecta, nuôi cá tra thịt 93,32 hecta , ước sản lượng cá nuôi là 69.000 tấn. Hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư phát triển đáp ứng nhu cầu đi lại cho bà con nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội huyện phát triển. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 129 tỷ 097 triệu đồng đạt 122,7% do HĐND huyện. Y tế giáo dục được đầu tư phát triền để phục vụ cho bà con nhân dân: toàn huyện có 15/69 trường đạt chuẩn quốc gia; 80,03% tỷ lệ người dân tham gia BHYT; mở 77 lớp dạy nghề với 2.903 học viên, qua đó giới thiệu việc làm cho 6.885 lao động, trong đó có 23 lao động đi làm việc nước ngoài. Tình hình an ninh tật tự an toàn xã hội được ổn định… Thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm đều động tinh giản biên chế, hoàn thành sáp nhập các chức danh, từng bước theo bộ máy tinh gọn hiệu quả. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tính đến nay huyện có 5 xã đạt chuẩn xã NTM, xã Vĩnh Thạnh Trung đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu.

Tại hội nghị các Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách từng lĩnh vực đã thảo luận và định hướng và đề ra các giải pháp giúp các ban ngành tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Năm 2019 tiếp tục thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp xây dựng và mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp đầu tư nhà máy sơ chế gần vùng nguyên liệu: Công ty Nam Việt, Công ty Lộc Kim Chi, tập đoàn Vương Đình… quy hoạch vùng trồng cây ăn trái gắn với xây dựng thương hiệu Bưởi, Nhãn Khánh Hòa… phát triển các mô hình nhà lưới. Hỗ trợ và huy động mọi nguồn lực để xã Ô Long Vĩ đạt chuẩn xã Nông thôn mới. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn quy hoạch; kêu gọi đầu tư nâng cấp xã Mỹ Đức lên đô thị, Xã Vĩnh Thạnh Trung lên thị trấn; thực hiện xây dựng nâng trường đạt chuẩn Quốc Gia lên 23 trường.  Tăng cường thực hiện xử lý hoạt động vi phạm âm thanh tiếng ồn…


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ông Trần Thanh Nhã- Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú yêu cầu các ngành xã, thị trấn tập trung hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ từng ngành và địa phương, phát huy vai trò của người đứng đầu, đoàn kết nội bộ; Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, người có công… tăng cường quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không để phát sinh thêm những điểm phức tạp; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc thực công tác cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác kiểm tra công vụ , công chức, thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014 của Chính phủ./.

Nhẫn Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17199645