Truy cập hiện tại

Đang có 127 khách và không thành viên đang online

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XI

(TGAG)- Ngày 18/11/2015, Ban Thường vụ huyện ủy Tri Tôn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Tham dự hội nghị có 240 đồng chí là cán bộ hưu trí, Ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, bí thư, phó bí thư 64 chi đảng bộ trực thuộc, trưởng phó ban ngành đoàn thể huyện. Đồng chí Men Pholly -Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

 
Hội nghị đã được nghe Bí thư huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI) gồm tình hình kinh tế xã hội cả nước năm 2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016; định hướng cho công tác bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở địa phương; công tác chuẩn bị nhân sự bước đầu tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn văn Hiệp - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ huyện vừa qua. Theo đó Đại hội đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu gồm:
(1) Thu nhập bình quân đầu người (của hộ gia đình) 31,495 triệu đồng.
(2) Giá trị sxnn bình quân đạt 182 triệu đồng/ha.
(3) Quy mô dân số đến năm 2020: 144.129 người.
(4) Tổng vốn đầu tư xã hội 9.675,830 tỷ đồng.
(5) Thu ngân sách nhà nước 535,061 tỷ đồng. 
(6) Tổng số học sinh tăng bình quân mỗi năm 1,2%.
(7) Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi: 89,25%.
(8) Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 90%.
(9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 45% - 50%.
(10) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm.
(11) Tỷ lệ tăng dân số 1,09%.
(12) Số bác sĩ/10.000 dân 4.
(13) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 13%.
(14) Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 90%.
(15) Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 97%.
(16) Tỷ lệ hộ sử dụng điện 96,07%.
(17) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 20%. (Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 có bổ sung 5/13 xã).
(18) Kết nạp mới 500 đảng viên.

Kết luận hội nghị đồng chí Men Pholly yêu cầu Ban Tuyên giáo huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy quán triệt những nội dung trên theo đúng Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho toàn thể cán bộ đảng viên ở cơ sở, các đoàn thể tuyên truyền đến đoàn viên hội viên, Đài Truyền thanh tuyên truyền đại chúng bằng những hình thức phù hợp./.
Trần Hợp

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534564