Truy cập hiện tại

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ khối

(TUAG)- Ngày 7/01/2021, tại Hội trường tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Thái Minh Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị.Chương trình Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe 02 chuyên đề: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI do đồng chí Lê Chí Thành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo và  Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Võ Thành Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh báo cáo.Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thái Minh Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đầy đủ các nghị quyết đại hội để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao, đồng thời đồng chí lưu ý một số vấn đề sau:
 
Thứ nhất, sau Hội nghị, các cấp ủy đảng của các đơn vị trong Đảng bộ Khối triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến toàn thể đảng viên và công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị có hiệu quả. Việc tổ chức học tập quán triệt phải hoàn thành trong quý I/2021 và có báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Thứ hai, căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức thực hiện các nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng kế hoạch của các đơn vị phải hoàn thành trong tháng 4/2021.


Thứ ba, cấp ủy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên trong đơn vị viết thu hoạch cá nhân sau học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảm bảo các bản thu hoạch phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2021.

Thứ tư, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ chỉ đạo lồng ghép nội dung kiểm tra về triển khai nghị quyết, cũng như việc viết thu hoạch của đảng viên sau học tập vào các đơn vị được kiểm tra, giám sát năm 2021. Đồng thời kiểm tra vào đợt kiểm điểm cuối năm 2021.

Cuối cùng, đồng chí Thái Minh Hiển mong rằng mỗi đảng viên phải thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trong việc tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, trong đó cần khơi dậy niềm tự hào về quê hương, truyền thống tốt đẹp về con người An Giang và  khát vọng phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên ở từng vị trí công tác thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của tỉnh./.

 NGỌC HÂN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18563536