Truy cập hiện tại

Đang có 112 khách và không thành viên đang online

Những vấn đề cần quan tâm từ kết quả điều tra xã hội học quý IV-2018

(TGAG)- Để tìm hiểu, đánh giá tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội xung quanh một số vấn đề dư luận quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiến hành điều tra xã hội học quý IV-2018 với đề tài “Một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm hiện nay”. Từ kết quả thu nhận được nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm:

Nội bộ và nhân dân đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 với nhiều chuyển biến tích cực (mức độ có chuyển biến tích cực đạt 65%); thu nhập của người dân trong năm 2018, so với năm 2017 đã tăng hơn (mức độ tăng có tỷ lệ 58,8%).

Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội ngày càng tốt hơn, nhất là trong các lĩnh vực như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao thu nhập; các chính sách đối với người có công; hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; công tác giáo dục và đào tạo; bảo hiểm y tế; công tác giảm nghèo; chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có kinh tế xã hội khó khăn; bảo hiểm xã hội; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chính sách của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm (mức độ đánh giá tốt hơn từ 59,1% - 40%).

Kết quả việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), được dư luận đánh giá rất cao (mức độ tốt đạt tỷ lệ 86,5%). Trong đó, đáng chú ý là việc thực hiện những tiêu chí không cần vốn đầu tư, hoặc huy động từ cộng đồng dân cư mức độ thực hiện tốt là 80,8%. Việc duy trì, nâng chất các tiêu chí của các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, được đánh giá khá cao (mức độ đánh giá duy trì giữ vững các tiêu chí lên đến 89,3%). Qua đó, dư luận đánh giá tốt hơn vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động và tham gia xây dựng NTM (mức độ đánh giá tốt là 89,9%).

Về một số vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay như: Tình trạng xâm hại trẻ em; người già, trẻ em, người tàn tật ăn xin; học sinh bỏ học; số hộ tái nghèo; tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm; ô nhiễm môi trường ở các khu, điểm du lịch… Dư luận xã hội ghi nhận nỗ lực của các ngành, các cấp trong việc khắc phục hạn chế, quan tâm giải quyết vướng mắc. Tuy nhiên, trong đó một số vấn đề như: tổ chức hát karaoke gây tiếng ồn; giá cả tăng, giảm thất thường; ô nhiễm môi trường: khói bụi, khí thải, rác, nguồn nước; quảng cáo, rao vặt không phép… Dư luận đánh giá mức độ “vẫn như trước” và “tăng hơn trước”, chiếm tỷ lệ khá cao từ 12 – 23%.

Nhìn chung qua điều tra xã hội học cho thấy, mức độ hài lòng của nội bộ và nhân dân ngày càng tăng lên, cụ thể là nội bộ và nhân dân hài lòng với vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương; việc phát huy dân chủ cơ sở; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; công tác cải cách hành chính; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc đối thoại, giải quyết các vấn đề bức xúc tại địa bàn; ý thức tự giác, sự tham gia của người dân (mức độ hài lòng với khá hài lòng nội dung này đạt từ 92,5% đến 84,4%).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nội bộ và nhân dân đánh giá: Mặc dù tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương đã có sự chuyển biến, nhưng còn hạn chế; thu nhập của người dân trong năm 2018 so với năm 2017 tuy có tăng nhưng vẫn còn khiêm tốn; tình hình sản xuất của người dân còn một số khó khăn, nhất là khó khăn về tiêu thụ nông sản, về vốn; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả mang lại chưa cao; việc ứng dụng khoa học - công nghệ và sự liên kết, hợp tác trong sản xuất của bà con nông dân với doanh nghiệp còn hạn chế; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương tuy được đảm bảo nhưng vẫn còn chưa tốt, các chính sách an sinh xã hội tuy được thực hiện ngày càng tốt hơn nhưng trong các lĩnh vực như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân; công tác dạy nghề... vẫn còn nhiều hạn chế. Việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM ở các địa phương được thực hiện khá tốt nhưng kết quả thực hiện vẫn chưa như mong đợi; việc ổn định, duy trì các tiêu chí đã đạt được về: môi trường, giao thông, an ninh trật tự, thu nhập của người dân... vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nhiều vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc còn diễn biến phức tạp, nhất là: Các tệ nạn xã hội, số đề, cờ bạc, đá gà, rượu chè, ma túy; tình trạng ô nhiễm môi trường; việc sử dụng âm thanh quá công suất, quá thời gian quy định; tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông; không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; vận chuyển hàng lậu chạy quá tốc độ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; tình trạng cho vay nặng lãi và hình thành, xuất hiện các băng nhóm xã hội đen; tình trạng giựt hụi; tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Đây là những vấn đề đáng quan tâm qua kết quả điều tra xã hội học quý IV-2018; rất cần các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm và có giải pháp phù hợp để kịp thời giải quyết./.

Tôn Phước Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31405176