Truy cập hiện tại

Đang có 207 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên có 37 địa chỉ tin cậy, góp phần hạn chế bạo lực gia đình

(TGAG)- Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Hội Phụ nữ và Công an huyện, Hội LHPN huyện Tịnh Biên đã phối hợp tổ chức 14 điểm truyền thông về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông, có trên 750 người lượt người dự nghe; tham gia diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân; phối hợp với các ban, ngành quản lý 09 thanh niên chậm tiến, 05 đối tượng hưởng án treo; duy trì tổ phụ nữ “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”...

Bên cạnh đó, còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm,các cấp hội phụ nữ vận động mạnh thường quân trong và ngoài địa phương hỗ trợ tiền, hiện vật cho phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn, trợ cấp ốm đau, hỗ trợ đột xuất, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 15.000 lượt người, số tiền gần 05 tỷ đồng; vận động xây cất 09 “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, số tiền trên 400 triệu đồng; duy trì tổ“phụ nữ chăm sóc cụ già neo đơn”, 22 tổ “hùn vốn xoay vòng”, 11 tổ “tiết kiệm từ ngân hàng chính sách”, 04 tổ “tín dụng tiết kiệm mua cổ phần” 12 tổ “Hủ gạo tình thương” 01 tổ “đóng góp quỹ khuyến học” 04 tổ “tiếp sức đến trường”, 03 tổ “phụ nữ tham gia xã hội từ thiện”, 01 tổ “phụ nữ nhận và cho”, 01 “cửa hàng không đồng”... Từ đó, đời sống của hội viên, phụ nữ ngày càng được cải thiện.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng các Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và hoạt động có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 37 địa chỉ  tin cậy ở 14 xã, thị trấn, góp phần tích cực vào việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, giữ vững ổn định an ninh trật tự- an toàn xã hội tại địa phương./. 

Thu Nga


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18556194