Truy cập hiện tại

Đang có 56 khách và không thành viên đang online

Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú kiểm tra Phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 ở các xã, thị trấn

(TUAG)- Ngày 27/9, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Quân sự huyện do Trung tá Nguyễn Phú Xuân Vinh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra Phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 đối với Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh An.

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu


Kiểm tra hồ sơ, công tác lưu trữ

Năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh An đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của các cấp. 100% cán bộ, chiến sĩ nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tổ chức tốt công tác thông tin thời sự kết hợp “ Ngày Pháp luật” và sinh hoạt Ngày chính trị, văn hóa - tinh thần hàng tuần, tháng đúng thời gian quy định. Thực hiện phong trào thi đua “ lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”,…


Trung tá Nguyễn Phú Xuân Vinh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát biểu kết luận

Thay mặt đoàn công tác, Trung tá Nguyễn Phú Xuân Vinh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, đổi mới, sáng tạo của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2023 phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế để Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh An khắc phục trong thời gian tới như làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, thực hiện tốt công tác hậu cần kỹ thuật, công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp...

Theo kế hoạch từ nay đến ngày 29/9/2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú thành lập 2 đoàn công tác kiểm tra phong trào thi đua quyết thắng ở các xã, thị trấn còn lại.
Tin, ảnh: Phan Tuấn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35182949