Truy cập hiện tại

Đang có 278 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Tiểu đoàn 3 - Một tập thể điển hình trong phong trào thi đua

(TGAG)- Tiểu đoàn 3 trực thuộc Lữ đoàn 962 có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu đồng nước, phòng chóng lụt bão, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện chiến sỹ mới, huấn luyện dự bị động viên và làm một số nhiệm vụ khác do Lữ đoàn giao. Cán bộ, chiến sỹ có trình độ năng lực, nhận thức tốt, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Là đơn vị điểm về “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” cho Cụm Thi đua Lữ, Trung đoàn Khu vực 2. Ngay từ đầu năm đơn vị đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến, trong đó tập trung đột phá vào việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trung đội, đại đội. Bảo đảm cho 100% cán bộ có đủ trình độ, năng lực huấn luyện. Trong tập huấn xác định rõ nội dung, thời gian và tổ chức phương pháp bồi dưỡng, phân cấp và giao trách nhiệm cụ thể đến từng người trước khi bước vào huấn luyện. Đồng thời tổ chức linh hoạt các hình thức, biện pháp, chú trọng việc thông qua giáo án mẫu, tổ chức cán bộ giảng thử, sau đó tiến hành bình giảng, rút kinh nghiệm về nội dung huấn luyện, giao nội dung tự học, tự nghiên cứu để tổ chức kiểm tra hàng tuần nhằm đánh giá mức độ tiến bộ của từng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Trần Văn Nước - Lữ đoàn trưởng kiểm tra công tác diễn tập Tiểu đoàn 3

Đại úy Tô Tấn Dùng, Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Năm 2016, đơn vị gặp không ít khó khăn như: là năm đầu thực hiện huấn luyện chiến sĩ một đợt, nên quân số đông (180 đồng chí, nơi ăn ở sinh hoạt, thao trường huấn luyện chật hẹp). Đội ngũ cán bộ trung đội, đại đội huấn luyện thiếu 78% so với biên chế; cơ sở vật chất và thao trường huấn luyện đang trong giai đoạn hoàn thiện, thực hiện đang xen nhiều nhiệm vụ. Trước tình hình trên, Đảng ủy - Ban chỉ huy (BCH) Tiểu đoàn đã bàn bạc, xác định rõ những thuận lợi và khó khăn, đề ra nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo, để bảo đảm hoàn thành được nhiệm vụ huấn luyện, khó khăn lớn nhất là khắc phục tình trạng thiếu cán bộ huấn luyện, vì vậy  ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động đề nghị Đảng ủy - BCH Lữ đoàn bổ sung đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác huấn luyện từ các đơn vị khác cho Tiểu đoàn, đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để đảm bảo 100% cán bộ có đủ trình độ, năng lực huấn luyện khi bước vào huấn luyện đạt được kết quả tốt nhất”.
     
Để công tác huấn luyện thực sự chuyển biến vững chắc và đi vào nề nếp đơn vị đã duy trì chặt chẽ các chế độ nề nếp chính quy trong huấn luyện như: Theo dõi, kiểm tra, thông qua bài giảng chặt chẽ. Phân công các đồng chí trong BCH Tiểu đoàn tăng cường kiểm tra, phát hiện, thực hiện sai đâu sửa đấy, chấn chỉnh, kịp thời những thiếu sót,khuyết điểm. Thực hiện tốt việc dự giảng trong các giờ huấn luyện, trên cơ sở đó để nắm chắc năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, biết rõ được cán bộ yếu khâu nào, mặt nào từ đó có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ, phân công cán bộ kèm cặp, bồi dưỡng, rèn luyện thêm. Trong đó chú ý đến huấn luyện xoay vòng, xen kẽ, đổi tập giữa các đại đội để tận dụng được thao trường và vật chất, trang bị, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nội dung, thời gian.
  
Bên cạnh chăm lo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp, Tiểu đoàn còn đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua trong công tác huấn luyện, xây dựng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Tổ chức kiểm tra đánh giá nhận xét hàng ngày, tuần ở các cấp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và phê bình nhắc nhở những cá nhân, tập thể chấp hành tốt cũng như chưa tốt. Gắn kết quả thi đua huấn luyện với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể trong ngày, tuần. Thường xuyên chăm lo nơi ăn, ở, đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sỹ mới. Tiểu đoàn đã trích quỹ vốn của đơn vị hơn 60 triệu đồng xây dựng vườn hoa, cây cảnh, mua ghế đá, quạt, đèn, xô, chậu,.…phục vụ bộ đội; làm tốt công tác động viên, giáo dục về kỹ năng sống, chức trách, nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với gia đình và địa phương trong công tác quản lý, giáo dục bộ đội.

Đại úy Huỳnh Nhật Huy, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Ngay từ đầu năm Đảng ủy - BCH Tiểu đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác huấn luyện. Tổ chức quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện chặt chẽ cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Quá trình quán triệt, tập trung đi sâu phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm, đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực, sát với từng đơn vị, từng đối tượng để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, tiểu đoàn đã tổ chức phát động phong trào thi đua rộng khắp toàn đơn vị nhằm thúc đẩy tinh thần ý chí phấn đấu của cán bộ chiến sỹ, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong huấn luyện. Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội, đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. tổ chức duy trì nghiêm chế độ đọc báo, nghe đài, thông tin thời sự, hoạt động  hàng ngày và tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ nhân các ngày lễ trong quân đội”.Bên cạnh đó, Tiểu đoàn đã đầu tư hơn 50 triệu đồng để làm mới và sửa chữa các mô hình học cụ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, như: tập trung làm mới hệ thống sổ sách, bảng biển chính quy theo đúng quy định, đẹp và thống nhất; sửa chữa, củng cố thao trường, bãi tập huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bộ binh; bãi tập thể lực của tiểu đoàn, làm mới bia các loại, mô hình và đồ dùng huấn luyện.

Trung tá Huỳnh Văn Hơn, phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn cho biết: “Tiểu đoàn 3 là đơn vị độc lập, xa Lữ đoàn, địa bàn có nhiều điểm nóng tôn giáo. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất, nhất là trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Năm 2016, Tiểu đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn giao, đặc biệt là trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đơn vị đã hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu đề ra”.

Qua kiểm tra đánh giá kết quả, Tiểu đoàn đã hoàn thành tốt nội dung, thời gian và chỉ tiêu kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng. Huấn luyện chiến sĩ mới có 11/11 nội dung đạt khá, giỏi (trong đó có 07/11 nội dung đạt giỏi = 63,63%), kết quả chung đơn vị đạt giỏi và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua các lần kiểm tra hàng quý của Lữ đoàn đều đánh giá đơn vị duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật. Năm 2016 đơn vị được Lữ đoàn đề nghị BTL Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, có 12 tập thể và 37 cá nhân được Lữ đoàn tặng giấy khen trong các đợt thi đua và trong công tác huấn luyện. Những thành tích trên là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 3, đồng thời đó cũng là cơ sở, động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: THÀNH TÂM


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131926