Truy cập hiện tại

Đang có 171 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Châu Đốc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với giảm nghèo bền vững

(TUAG)- Qua 5 năm, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào đoàn kết giúp nhau giảm nghèo" trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã phát huy truyền thống tương thân tương ái, đóng góp rất lớn vào thành công của công tác giảm nghèo ở thành phố.Cụ thể, phong trào thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn. Bởi một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và thoát nghèo bền vững. Hoàn thành tiêu chí giảm nghèo mới có thể góp phần thực hiện tốt các tiêu chí khác như: tham gia sinh hoạt văn hóa - văn nghệ; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; gia đình hiếu học; khóm - ấp văn hóa và an ninh trật tự…

Với tầm quan trọng đó, trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, UBND thành phố Châu Đốc đã chỉ đạo các phường, xã phải quan tâm đến công tác giảm nghèo và tạo sinh kế cho các hộ nghèo bằng nhiều hình thức như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ giống, chuyển giao công nghệ, khoa học - kỹ thuật… Đồng thời, không ngừng phát huy vai trò của doanh nghiệp và các tổ chức từ thiện xã hội cùng chung tay chăm lo cho hộ nghèo. Ngoài ra, mỗi phường - xã thông qua các tổ chức đoàn thể như: Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… xây dựng nhiều mô hình với các giải pháp giúp nhau giảm nghèo hiệu quả như mô hình “Hùn vốn giúp nhau làm kinh tế”, “Tổ hợp tác nhân giống lúa”, “Mô hình phụ nữ cùng ngành nghề”; “Nuôi gà trên nền đệm lót lên men”; “Lớp dạy nghề trồng rau an toàn”,…. Từ những giải pháp tích cực đó, nếu năm 2014 có 43 hộ nghèo, thì năm 2016 xét theo tiêu chuẩn mới có 396 hộ nghèo, cuối năm 2018 có 71 hộ nghèo. Đến cuối năm 2019, thành phố Châu Đốc đã xóa cơ bản không còn hộ nghèo.Không chỉ nỗ lực tạo thu nhập, tích lũy và phát triển kinh tế gia đình, người dân còn tích cực đóng góp cho những công trình chung trong việc đầu tư, nâng cấp các công trình đô thị. Qua đó đã góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn; đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch - đẹp; tỷ lệ bê-tông hóa lộ hẻm, lộ nông thôn tăng lên hàng năm từ nguồn kinh phí đóng góp của người dân và sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhiều thiết chế và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa được địa phương quan tâm đầu tư. Người dân đã không ngừng tiếp thu khoa học - kỹ thuật, tăng gia sản xuất, vươn lên làm giàu.

Phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, UBND TP. Châu Đốc chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể là: Vận động Nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; thực hiện quy hoạch và chỉnh trang khu dân cư; hiến đất, góp công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn và đường bê-tông trong khu phố; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình đăng ký sản xuất - kinh doanh thực phẩm an toàn; vận động người thân ở xa quê đóng góp xây dựng quê hương.Trong 5 năm, Quỹ vì người nghèo thành phố và phường, xã đã vận động được trên 49 tỷ đồng, thành phố đã cất mới 662 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 61 căn trị giá trên 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ học tập cho 1,893 học sinh, khám chữa bệnh cho 2.392 người, thăm hỏi tặng quà, trợ giúp khó khăn đột xuất cho 55.566 lượt người. Cất mới 14 cây cầu dân sinh, 3 tuyến đường giao thông, cứu trợ đồng bào miền Trung, miền Bắc bị thiệt hại do bão, lũ. Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, các chương trình, dự án và hỗ trợ từ cộng đồng giúp các hộ nghèo nâng cấp nhà ở, cải thiện đời sống.

Từ thực tế đó, để nâng cao hơn nữa đời sống của Nhân dân, thời gian tới, thiết nghĩ các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp... nhằm thực hiện toàn diện và hiệu quả các chương trình dự án xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động cán bộ và nhân dân ở khu dân cư thực hiện nội dung quy ước, hương ước của cộng đồng; thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng đình văn hóa ấm no hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình…

Hân Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19934472