Truy cập hiện tại

Đang có 71 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới 43 năm xây dựng và phát triển

(TGAG)- Thực hiện Sắc lệnh số 01-SL/76 ngày 15/3/1976 của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam về việc thành lập hệ thống Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh miền Nam. Ngày 23/4/1976, Bộ Tư pháp - Chính phủ Cách mạng lâm thời ban hành Nghị định số 09/BTP/NĐ thành lập 21 Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh ở miền Nam, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Đến năm 1977, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, được thành lập và đi vào hoạt động. Khi mới thành lập, chỉ có 02 biên chế, chưa có trụ sở riêng, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc chưa đầy đủ. Nhưng qua từng năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Viện Kiểm sát nhân dân cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức và hoạt động của đơn vị đã đi vào ổn định, với trụ sở mới khang trang hơn, biên chế được bổ sung, đầu tư trang thiết bị, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong từng thời điểm.


Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tại thời điểm 1993 - 2009

Kế thừa, phát huy những thành tích trong công tác xây dựng Ngành, xem những khó khăn, thử thách của những năm đầu mới thành lập là hành trang quý báu để Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong thời kỳ đổi mới. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, với những bước tiến bộ vượt trội và gặt hái được nhiều kết quả đáng tự hào.

Cùng với sự phát triển về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội cũng như công cuộc đổi mới của đất nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhìn chung được ổn định, giữ vững. Tuy nhiên, từng thời điểm, tình hình vi phạm và tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội ngày càng cao, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi; bên cạnh đó, Chợ Mới còn là địa bàn trọng điểm, phức tạp, nơi có nhiều đối tượng lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta; thường xuyên tụ tập, kích động số đối tượng trong nhóm gây mất an ninh trật tự địa phương. Trước tình hình đó, đặt ra nhiệm vụ của Ngành cũng rất nặng nề, đòi hỏi đơn vị không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm chính trị cao.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Lãnh đạo Viện luôn có bước đổi mới về quản lý, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hằng năm, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt trên 95%, giải quyết án trong giai đoạn điều tra đạt trên 90%, truy tố đạt 100%; đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật; không có đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội và không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Các công tác kiểm sát về dân sự, hành chính, thi hành án,… đều đạt hiệu quả, chất lượng cao, đã góp phần trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được quan tâm đúng mức, đảm bảo việc thực hiện khách quan, đúng quy định, phát huy được thế mạnh, năng lực của từng cá nhân và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua tại đơn vị. Tập thể cơ quan luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất nội bộ, cùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do Ngành và Quốc hội giao.

Kết quả, năm 2002 và 2007, đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba” và “Huân chương Lao động hạng Nhì”; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, từ năm 2017 - 2019 được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân”. Ngoài ra, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khen thưởng các phong trào thi đua ngắn hạn và khen thưởng đột xuất có thành tích trong công tác.

Một số hình ảnh đơn vị đón nhận danh hiệu được cấp trên khen thưởng:


Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới đón nhận Huân chương lao động
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới đón nhận “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân” 03 năm liền

Bên cạnh những thành tích đạt được trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhiều năm qua đơn vị luôn gắn công tác xây dựng Ngành với công tác xây dựng Đảng, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và công cuộc cải cách tư pháp giai đoạn hiện nay. Chi bộ chú trọng việc học tập và làm theo Bác, xem đây là công tác quan trọng, thường xuyên. Thông qua thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng và khẩu hiệu hành động của Huyện ủy Chợ Mới “3 không - 3 cần - 3 quyết tâm”, Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó năm 2018, 2019 đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Được khen thưởng có thành tích thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) của Đảng; thành tích xuất sắc 08 năm thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 05/5/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều thế hệ cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới qua rèn luyện, thử thách trước những khó khăn, luôn giữ vững phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”, nên được Ngành và cấp ủy điều động giữ các vị trí và chức vụ cao hơn, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà ngày càng giàu đẹp.


Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ nhân kỷ niệm thành lập ngành

Trong những năm tới, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang qua 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân, 44 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát An Giang, cũng như những thành tích đáng tự hào của đơn vị và các thế hệ cán bộ Kiểm sát đi trước trong suốt 43 năm qua. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật; đề cao tính chủ động, sáng tạo của Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần phục vụ tốt yêu cầu chính trị địa phương. Nguyện chung sức, chung lòng, đoàn kết quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

VKSND huyện Chợ Mới
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17172641