Truy cập hiện tại

Đang có 112 khách và không thành viên đang online

An Giang nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp

(TGAG)- Để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, An Giang quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, với phương châm "Thủ tục nhanh gọn - kinh doanh an toàn - đầu tư hiệu quả - phát triển bền vững". Tỉnh luôn luôn đồng hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh, khai thác tốt nhất nội lực và thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển...

Những kết quả đáng ghi nhận:

Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh An Giang cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm để tập trung triển khai thực  hiện. Với tinh thần nêu cao trách nhiệm người đứng các cấp, công tác CCHC của tỉnh An Giang đã thực hiện những công việc đáng ghi nhận, trọng tâm như: 100% cơ quan hành chính của tỉnh tổ chức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị được phối hợp giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Rút ngắn tối thiểu 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.


Quỹ Đầu tư phát triển An Giang vừa chính thức ra mắt


Không chỉ thực hiện việc CCHC trong thực thi công vụ. An Giang còn tập trung đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện các chỉ số năng lực như CCHC PCI, PAPI. Trong đó, phải kể đến việc ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch liên quan hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Thành lập Ban Hỗ trợ doanh nghiệp; Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Thực hiện duy trì mô hình cà phê doanh nhân: ở đây lãnh đạo tỉnh sẽ lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, từ đó có chỉ đạo các  ngành, các cấp thực hiện các giải pháp để hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp làm ăn kinh doanh hiệu quả.

Tất cả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, cho doanh nghiệp hàng tháng được tỉnh giám sát và công bố công khai trên  các phương tiện truyền thông. Đặc biệt, nếu các cơ quan, địa phương để thủ tục hành chính trễ hạn từ 5% trên tổng số hồ sơ nhận trong tháng, thì quy trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với thủ trưởng cơ quan và công chức phụ trách; đồng thời phải tổ chức công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp theo Quy chế do UBND tỉnh ban hành.

Những mục tiêu cần phấn đấu tiếp theo:

Tuy những kết quả trong CCHC thời gia qua ở An Giang rất đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tốc độ cải cách nhìn chung còn chậm, kết quả đạt được chưa tương xứng với yêu cầu, quy mô đổi mới chưa toàn diện, chưa có nhiều đột phá. Cơ chế một cửa được thực hiện ở tất cả cơ quan hành chính nhưng chất lượng chưa đồng đều,vẫn còn hồ sơ trễ hẹn, đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai. Thủ tục hành chính được chỉ đạo rà soát, cắt giảm, tuy nhiên, vẫn còn rườm rà. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính... Do đó, giai đoạn tiếp theo, tỉnh cần đặt ra nhiều mục tiêu cao hơn để phấn đấu.


Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà máy hiện đại vào An Giang

Ông Ngô Hồng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang cho biết: Tất cả những việc làm của tỉnh thời gian qua là nhằm mục tiêu cao nhất phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo cho hiệu quả, thành công của CCHC. Do đó, giai đoạn tiếp theo, trong công tác CCHC, tỉnh An Giang đã đặt ra nhiều mục tiêu phấn đấu xuyên suốt nhằm đưa công tác CCHC đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa. “Trong đó, đầu tiên là tăng cường vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, thực hiện CCHC, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Có giải pháp hữu hiệu, những sáng kiến CCHC mang tính đột phá để vận dụng, áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao. Phải quan tâm để bổ sung nguồn lực cho công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của đội ngũ CBCC, với 2 mục đích: Thứ nhất: Đồng chí nào có tâm huyết, có đóng góp vào thành tích chung cho CCHC của tỉnh cần phải được ghi nhận, kịp thời khen thưởng xứng đáng, lấy đó là điều kiện để xem xét, đề bạt bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn, quan trọng hơn. Thứ hai là có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiệm những đồng chí còn lơ là, sai phạm, gây ảnh hưởng, làm hạn chế đối với hiệu quả CCHC của tỉnh”.

Giải pháp tỉnh đặt ra gồm: Phải tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong toàn hệ thống chính trị (cán bộ, công chức, viên chức...) thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần cầu thị, thái độ tận tụy trong phục vụ Nhân dân - trong giao tiếp - ứng xử - hướng dẫn những công việc cho người dân, doanh nghiệp thì cán bộ, công chức, viên chức phải luôn nhã nhặn, lịch sự, vui vẻ, tận tình, chu đáo... Thủ tục hành chính phải đơn giản giảm bớt giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường liên thông giữa các cơ quan nhà nước để phối hợp thực hiện cho người dân. Tăng cường nhận trả kết quả trực tuyến trên mạng, nhận trả qua bưu chính. Người dân ở nhà vẫn có thể thực hiện được thủ tục hành chính. Phải thiết lập và duy trì cho bằng được kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó, kỷ luật nghiêm là cấp dưới phải thực hiện đầy đủ những chỉ đạo của cấp trên. Kỷ luật trong việc phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao và trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức là phải phục vụ Nhân dân. Tuyệt đối không được gây khó khăn, phiền hà, hách dịch, vòi vĩnh, nhũng nhiễu Nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức không được thờ ơ, vô trách nhiệm đối với công việc của Nhân dân. Cơ quan nhà nước không được để trễ hạn công việc, thủ tục hành chính. Mục tiêu là phải có cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và có chế tài đủ mạnh để răng đe đối với mọi trường hợp vi phạm.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Văn Phước cho biết: Từ năm 2016 đến nay, An Giang đã thu hút 211 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký 45.353 tỷ đồng (trong đó 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký 173 tỷ đồng).

So với giai đoạn 2011-2015, số dự án tăng 20,57% (tăng 36 dự án), tổng vốn đăng ký đầu tư tăng gấp 1,20 lần (tăng 24.730 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư thực hiện 6.247 tỷ đồng, gồm: lĩnh vực nông nghiệp 69 dự án, 17.730 tỷ đồng; dân cư, hạ tầng đô thị 32 dự án, 12.026 tỷ đồng; công nghiệp 26 dự án, 9.858 tỷ đồng; thương mại dịch vụ 54 dự án, 2.038 tỷ đồng; giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao và du lịch 25 dự án, 3.527 tỷ đồng...


Bảo Trị


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35182949