Tiếp tục phát huy những bài học lịch sử quý báu của lực lượng vũ trang An Giang trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc

(TGAG)- Hòa cùng không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phòng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2018), những ngày này cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh An Giang ra sức thi đua thực hiện các nội dung, chương trình huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, của quân và dân tỉnh nhà.

Trong suốt chặng đường lịch sử 30 năm kháng chiến giành độc lập cho Tổ quốc (1945 - 1975), lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh An Giang đã đoàn kết một lòng, nòng cốt cùng nhân dân tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng đầy hy sinh gian khổ, giành được thắng lợi vẻ vang và đã để lại nhiều bài học lịch sử quý báu cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

LLVT tỉnh tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và CNXH.  Dù trong điều kiện gian khổ, thiếu thốn mọi mặt... nhưng với ý chí căm thù giặc sâu sắc, tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào và lòng trung thành với Đảng; LLVT tỉnh nhà đã kiên cường bám trụ, tiêu diệt địch, lấy vũ khí của địch trang bị cho ta.

LLVT tỉnh dũng cảm, mưu trí trong chiến  đấu, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trong chiến tranh, địch luôn tìm mọi cách tách LLVT ra khỏi quần chúng nhưng cán bộ, chiến sĩ đã tích cực, kiên trì, bám dân, bám địa bàn, vừa chiến đấu, vừa tuyên truyền, giác ngộ quần chúng để xây dựng lực lượng diệt ác, phá kềm, phát triển phong trào đấu tranh cách mạng. Ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp 3 thứ quân, đánh địch bằng 3 mũi giáp công, trên cả 3 vùng rừng núi, đồng bằng và đô thị làm cho địch hoang mang, bị động đối phó dẫn đến thất bại.

LLVT tỉnh từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân lao động, cùng nhân dân chiến đấu và chiến thắng. LLVT tỉnh ra đời, chiến đấu và trưởng thành trong lòng nhân dân. Đồng bào các dân tộc, tôn giáo khắp nơi trên địa bàn tỉnh và cả vùng giáp ranh đã nuôi dưỡng, giáo dục, động viên LLVT tỉnh tham gia kháng chiến. Nhiều bà mẹ rứt ruột tiễn đưa đứa con độc nhất của mình đi chiến đấu. Biết bao bà mẹ, người chị không nghĩ đến thân mình, đi đầu trong các cuộc đấu tranh chính trị; cưu mang, đùm bọc, nuôi dưỡng, bảo vệ chồng, con, em và những chiến sĩ cách mạng từ khắp mọi miền đất nước về đây công tác chiến đấu để có được hòa bình độc lập hôm nay.

LLVT tỉnh An Giang có tinh thần đoàn kết chặt chẽ và có ý thức tổ chức kỷ luật tự giác nghiêm minh. Cán bộ, chiến sĩ thương yêu nhau trên dưới một lòng. Kế thừa truyền thống đoàn kết của dân tộc, truyền thống đoàn kết trên dưới một lòng của toàn quân, LLVT tỉnh đã trở thành một khối thống nhất cả về ý chí và hành động; luôn gắn bó với nhau, lúc thường cũng như lúc ra trận, cùng chiến đấu hy sinh vì mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng. Có tổ chức chặt chẽ và ý thức kỷ luật tự giác cao là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh, đảm bảo cho LLVT địa phương tỉnh chiến đấu, chiến thắng và không ngừng lớn mạnh trưởng thành.

LLVT tỉnh mang bản chất giai cấp công nhân, lực lượng vũ trang luôn nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, đoàn kết quốc tế thủy chung, chí nghĩa, chí tình. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh trên toàn Đông Dương, An Giang là tỉnh đầu tiên trực tiếp tham gia giúp bạn đánh địch giành chính quyền ở hầu hết 2 tỉnh Tà Keo, Kandal; đồng thời giúp bạn xây dựng LLVT, lực lượng bán vũ trang, giữ vững chính quyền vùng giải phóng. Từ  năm 1979 đến năm 1988, người lính tình nguyện của An Giang lại tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế vẻ vang trên địa bàn tỉnh Tà Keo và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân bạn những hình ảnh, kỷ niệm tốt đẹp không bao giờ phai.

Trở về địa phương, với những kinh nghiệm có được trong thời gian làm nghĩa vụ quốc tế, LLVT tỉnh An Giang tiếp tục chủ động thắt chặt tình hữu nghị đã được xây dựng với các tỉnh biên giới Takeo, Kandal, phối hợp đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc gây chia rẽ tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia của các thế lực thù địch, cho đến nay xu thế xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị bền vững lâu dài vẫn là nội dung chủ yếu, lợi ích cốt lõi của hai nước, hai dân tộc...

Từ những bài học quí báu trong kháng chiến, LLVT tỉnh An Giang ngày nay tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương tỉnh ngày nay rất đỗi tự hào về những chiến công và thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia, đóng góp vào trang sử hào hùng trong công cuộc kháng chiến của đất nước. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT Tỉnh An Giang luôn chịu nhiều thử thách, chông gai, khó khăn, gian khổ, ác liệt và mất mát, đau thương quá lớn với gần 7.500 liệt sĩ, 3.089 thương binh; 531 người bị nhiễm chất độc da cam;  hàng ngàn cán bộ bị tù đày, 667 Mẹ Việt Nam anh hùng v.v... Nhưng với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần đoàn kết một lòng đi theo Đảng; Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT An Giang đã đóng góp một phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cả nước.

Ngày nay, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang giành được những thành tựu to lớn và hết sức quan trọng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và tăng lên, những đặc trưng cơ bản về chế độ XHCN mà nhân dân ta xác định ngày càng hiện thực hóa một cách sinh động trong đời sống xã hội.

 Phát huy truyền thống “Chiến đấu anh hùng, xây dựng sáng tạo”, LLVT địa phương tỉnh An Giang ngày nay nguyện sẽ tiếp tục xứng đáng là lực lượng kế thừa tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhân dân.

Đại tá NGUYỄN QUỐC THÔNG
Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8318605