Truy cập hiện tại

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

An Giang tổng kết 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới

(TGAG)- Chiều 19-12, tại Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới có hiệu lực, đến nay, An Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực thể hiện trên hầu hết tất cả lĩnh vực. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và phân công cán bộ phụ trách về bình đẳng giới được thực hiện một cách đồng bộ và nhịp nhàng; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác bình đẳng giới, các kiến thức về giới, kiến thức có liên quan đến phụ nữ và trẻ em được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác bình đẳng giới. Sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ nữ đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia công tác quản lý, lãnh đạo của hệ thống chính trị tỉnh tăng dần qua các nhiệm kỳ. Chỉ tính trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 1.638 cán bộ nữ được quy hoạch vào cấp ủy các cấp, đạt 28,9% so với tổng số cán bộ được quy hoạch. Trong đó, quy hoạch ban chấp hành đảng bộ xã, phường, thị trấn 1.378 đồng chí (đạt 31%), ban chấp hành Đảng bộ huyện 224 đồng chí (đạt 20,72%) và ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 36 đồng chí (đạt 20,22%); cán bộ quy hoạch dài hạn thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2010 – 2015 và 2015 – 2020 có 370/810 cán bộ nữ (đạt 45,67%). Giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, đặc biệt là nông thôn nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi từ chương trình việc làm, giảm nghèo từ các nguồn tín dụng khác nhau cũng đã được chú trọng. Song song đó, các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, truyền thông, chăm sóc sức khỏe, sử dụng các dịch vụ y tế, bình đẳng trong thụ hưởng văn hóa, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin… đã phát huy tối ưu các mặt tích cực với những chuyển biến rõ rệt.

Hội nghị cũng đã  nghe các 5 ý kiến tham luận của đơn vị, địa phương về việc triển khai công tác bình đẳng giới, trong đó chỉ ra những thuận lợi, khó khăn; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới trong thời gian tới.



Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động, những đóng góp giá trị của các ngành, các cấp trong việc triển khai hiệu quả qua 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới. Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt chỉ tiêu kế hoạch của Luật bình đẳng giới, phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác bình đẳng giới;  cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác cán bộ nữ, về bình đẳng giới để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp và toàn thể cán bộ công chức, viên chức; cần chú ý lồng ghép bình đẳng giới và trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức rộng rãi trong toàn xã hội làm cho nhiều tầng lớp nhân dân hiểu rõ về pháp luật bình đẳng giới, trong đó đặc biệt chú ý tuyên truyền cho đối tượng là nam giới, học sinh, sinh viên, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc; Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt Đề án thực hiện Bình đẳng giới trong cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020; quan tâm chỉ đạo cơ quan tài chính phải bố trí kinh phí cho việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị và địa phương trong dự toán ngân sách của địa phương hằng năm…


Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng  bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới giai đoạn 2007-2017.
                                                                                         
Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131684