Truy cập hiện tại

Đang có 274 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

(TUAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2009-CV/VPTU, ngày 09/5/2023 về việc triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang đăng tải nội dung hướng dẫn kèm phụ lục hình ảnh:

- Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương: Tải tại đây.
- Phụ lục hình ảnh màu minh họa: Tải tại đây.
BBT
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34224867