Truy cập hiện tại

Đang có 53 khách và không thành viên đang online

Công tác tuyên truyền

Đại thắng Mùa Xuân 1975 - sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học cấp Nhà nước do Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp tổ chức vào ngày 03-4-2015. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước và đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh và nhân chứng lịch sử…

Hội thảo đã vinh dự đón nhận Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong thư nhấn mạnh: “Đường lối chiến tranh nhân dân, sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình, trong đó sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, làm nên Đại thắng Mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”. Trong thư Chủ tịch nước đã khẳng định: “Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, do đó tham luận của các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ giúp rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng và Nhà nước”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới có quy mô lớn nhất, dài ngày và ác liệt nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đại thắng Mùa Xuân 1975 là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta; của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chiến công oanh liệt này còn là sự toàn thắng của ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do”, của khát vọng cháy bỏng về nền độc lập dân tộc, thống nhất và hòa bình của dân tộc Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, Hội thảo này là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần quật khởi và khát vọng yêu chuộng hòa bình cho các thế hệ cách mạng, nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Báo cáo Đề dẫn tại Hội thảo, Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định: Đại thắng mùa Xuân 1975 là chiến công chói lọi, là thắng lợi vĩ đại của toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chiến công này, đã phản ánh sinh động nghị lực phi thường của nhân dân ta, đồng thời khẳng định ý chí, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa, tầm vóc to lớn đó, thượng tướng Mai Quang Phấn đề nghị các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, tướng lĩnh quân đội, các nhân chứng lịch sử tham dự Hội thảo cần khẳng định và làm sáng tỏ thêm 04 vấn đề quan trọng là: Đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là một trong những nhân tố làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Diễn biến, kết quả, sự hiệp đồng tác chiến của các lực lượng thể hiện sự đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tinh thần chủ động sáng tạo, truyền thống cách mạng,… của quân và dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đánh giá, làm rõ thêm tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
 
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Khẳng định về một trong những nguyên nhân góp phần vào Đại thắng Mùa Xuân 1975, đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mặt trận tư tưởng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng chí cho rằng, mặt trận tư tưởng đã tập trung tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Vì thế, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước ta cần tiếp tục vận dụng sáng tạo những giá trị quý báu, bài học kinh nghiệm sâu sắc trên mặt trận tư tưởng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào thực tiễn.
 
Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những đóng góp quan trọng
của quân, dân Thành phố với Đại thắng Mùa Xuân 1975

Nhằm nêu bật sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc, đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Là máu thịt của đất nước, Sài Gòn - Gia Định cùng miền Nam “thành đồng tổ quốc” đã “đấu tranh kiên trung bất khuất ở nơi đầu sóng ngọn gió”; tự hào nổ phát súng đầu tiên và tung cờ hoa đón mừng chiến thắng, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng chí nhấn mạnh: phát huy thắng lợi Đại thắng Mùa Xuân 1975, 40 năm qua Thành phố Hồ Chí Minh luôn phấn đấu xây dựng, bảo vệ và phát triển để hôm nay đang trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng mang tên Bác Hồ kính yêu!

Tại Hội thảo, các ý kiến, tham luận của đại biểu đều cho rằng, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đỉnh cao là Đại thắng Mùa Xuân 1975 thể hiện rõ nét thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu keo sơn không có gì lay chuyển nổi của nhân dân ba nước: Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia. Đó còn là thắng lợi chung của lực lượng xã hội chủ nghĩa và các dân tộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ trên toàn thế giới đã hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ ngụy quyền tay sai. Thắng lợi đó còn khẳng định một chân lý rằng, một dân tộc đất không rộng, người không đông, tiềm lực vật chất có hạn, nhưng mỗi khi đoàn kết nhất trí, kiên quyết đấu tranh với một ý chí và quyết tâm cao độ, lòng quả cảm phi thường, sức sáng tạo vô tận, dưới sự lãnh đạo của một đảng, được sự ủng hộ to lớn của các lực lượng cách mạng và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới thì hoàn toàn có thể chiến thắng mọi kẻ thù.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị và Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều ý kiến các đại biểu lưu ý: Trong giai đoạn cách mạng mới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là tình hình Biển Đông; các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” nhằm thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tình hình này đặt ra cho quân đội Việt Nam nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Để sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong tình hình mới, các đại biểu cho rằng: Chúng ta cần vận dụng tốt những bài học của Đại thắng Mùa Xuân 1975, nhất là chiến lược xây dựng, động viên và phát huy nhân tố chính trị - tinh thần. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quân đội; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, nhất là vai trò, chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên; tăng cường mối liên quan mật thiết giữa quân đội với nhân dân. Đồng thời, chủ động đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, thù địch với âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch để bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

(Nguồn: TCCS)
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21861158