Truy cập hiện tại

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Công tác tuyên truyền

Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ

(TGAG)- Đánh giá thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng tháng 12/1976 nhận định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Trải qua 21 năm chiến đấu, nhân dân ta đã đánh thắng cuộc đấu tranh xâm lược thực dân mới quy mô lớn, dài ngày nhất, ác liệt và dã man nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ cùng với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta đã bị đập tan.

Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước kết thúc quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giành lại độc lập, thống nhất, mở ra bước ngoặt vĩ đại, thiết lập quyền làm chủ của nhân dân, đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ đã nâng lên tầm cao truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, thông minh, sáng tạo của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Với thắng lợi này, nhân dân Việt Nam chứng minh trước toàn thế giới sự phá sản không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới, cũng như trước đây, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1954 đã chứng minh với thế giới về sự sụp đổ tất yếu của chủ nghĩa thực dân cũ.

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã đẩy lùi và làm suy yếu trận địa của chủ nghĩa đế quốc; phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và thế lực phản động quốc tế, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm lung lay vị trí chính trị của Mỹ trên thế giới.

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam góp phần tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của cách mạng trên thế giới, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên trái đất đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Việt Nam cũng là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Trong toàn bộ lịch sử 200 năm của Hoa Kỳ, đây là thất bại lớn nhất.

Đế quốc Mỹ bị suy yếu nghiêm trọng về quân sự, chính trị, kinh tế và còn phải tiếp tục gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề và lâu dài. Vết thương nhức nhối thường được gọi là “hội chứng Việt Nam” đã dằn vặt giai cấp thống trị và cả nhân dân Mỹ rất nhiều năm sau chiến tranh kết thúc. Dù Mỹ tuyên truyền rùm beng “chiến thắng vùng vịnh” năm 1991 để mong xóa bỏ “hội chứng Việt Nam” nhưng đến nay vẫn chưa chữa khỏi vết thương đó.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước còn làm phá sản thần tượng Mỹ, làm phá sản tâm lý phục Mỹ và sợ Mỹ, đế quốc lớn mạnh nhất, hung ác nhất của hệ thống chủ nghĩa đế quốc.

Ý nghĩa quốc tế của cuộc kháng chiến chống Mỹ còn ở chỗ nó đã kiềm chân đế quốc Mỹ, tạo điều kiện cho Liên Xô vượt lên; thực hiện thế cân bằng về quân sự trên thế giới, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Thời kỳ sau Việt Nam, đế quốc Mỹ buộc phải điều chỉnh chiến lược toàn cầu, chuyển mạnh sang chiến lược “diễn biến hòa bình” gây mọi sức ép nhằm phá hoại phong trào giải phóng dân tộc, phá hoại Liên Xô, Đông Âu và hệ thống xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản quốc tế từ trong lòng các phong trào ấy.

Thời kỳ sau Việt Nam, Mỹ đã cố gắng khắc phục những nhược điểm của chủ nghĩa tư bản, hòng kéo dài sự tồn tại của chế độ ấy.

Tất cả những điều đó nói lên tầm quan trọng của quốc tế và tính thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ mà cả loài người tiến bộ có lương tri đều thừa nhận dù Nhà Trắng và Lầu Năm Góc có tìm trăm phương nghìn kế để xóa bỏ. Năm tháng trôi qua, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Để giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, nhân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vang vọng trong tâm khảm nhiều thế hệ người Việt Nam hôm nay.

Với quyết tâm sắt đá đó, nhân dân cả nước sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh cần thiết để xóa bỏ nỗi đau mất nước, xóa bỏ tai họa chia cắt, để có được quyền làm chủ toàn bộ đất nước như ngày nay. Với một dân tộc có quyết tâm cao, có Đảng sáng suốt dẫn đường như vậy, không một thế lực xâm lược cường bạo nào có thể khuất phục được.

Nguồn: Lịch sữ ĐCSVN tập II (1954-1975),
NXB Chính trị quốc gia.

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21162775