Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Tin trong nước

Tập huấn nội dung Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

(TUAG)- Sáng ngày 8/10, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đồng trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm, điểm cầu An Giang do ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật, phổ biến nội dung các chuyên đề của Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên do Chính phủ ban hành. Đối với Luật Dân quân tự vệ và 02 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dân quan tự vệ - gồm 03 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ; Nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ.  Luật Lực lượng dự bị động viên và 05 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật LLDBĐV gồm 05 chuyên đề.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội nắm được nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ; Luật Lực lượng dự bị động viên; các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thi hành bảo đảm thống nhất.

Bích Vân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20528193