Truy cập hiện tại

Đang có 53 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Đảng ta là đạo đức là văn minh!

(TGAG)- Trên hành trình tìm đường cứu nước, đến năm 1920 Bác Hồ đã tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp: “Từ đó, chủ nghĩa cộng sản bắt đầu vượt qua lưới sắt của chủ nghĩa đế quốc Pháp và dần dần thấm vào nước ta”. Bằng khả năng sáng tạo phi thường Bác cùng các đồng chí tiền bối chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để năm 1930 “Đảng ta chân chính thành lập”.
    
Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng đã giương cao ngọn cờ cách mạng, màu cờ đỏ của Ðảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế...

Trong cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ đó, biết bao đảng viên luôn đi đầu cùng hàng triệu cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh. Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Bác Hồ khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Ðảng ta thật là vĩ đại!”. Ðảng ta vĩ đại “vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta”; vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Ðảng ta không có lợi ích gì khác.

Quá trình lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng đã ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng.

Chín mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của nước ta đã được tăng cường, Việt Nam được dư luận quốc tế đánh giá là một quốc gia kinh tế - văn hóa phát triển, chính trị - xã hội ổn định, có nhiều triển vọng tốt... Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay.Từ một nước nhược tiểu, nghèo đói, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế không ngừng rộng mở, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư được tăng cường. Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và thiết chế hợp tác kinh tế đa phương, có vai trò, tiếng nói quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
    
Bác Hồ khẳng định: “Sứ mệnh của Đảng ta rất to. Công việc Đảng ta rất nhiều. Đảng đòi hỏi chúng ta phải làm trọn nhiệm vụ của đảng viên”. “Không có vinh dự nào to bằng cái vinh hạnh được làm đảng viên của Đảng Cộng sản”. Quan trọng hơn Người còn chỉ dạy: “Chúng ta có nhiều thành công, nhưng chúng ta cũng còn nhiều khuyết điểm. Mỗi đồng chí ta cần phải mạnh dạn và thành thật kiểm điểm mình, kiểm điểm đồng chí mình”. Nội dung cần tập trung kiểm điểm là: “Đã bỏ hết bệnh chủ quan, hẹp hòi chưa? Đã bỏ hết tư ý tiểu khí chưa? Đã luôn cố gắng học tập, luôn luôn cầu tiến bộ chưa? Đã thực hiện đoàn kết 100% chưa? Đã thật cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư chưa? Đã thật là người kiểu mẫu trong phong trào thi đua ái quốc chưa? Nếu chưa thì phải làm cho kỳ được”.    
    
Hiện nay, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở rộng hội nhập, hằng ngày, hằng giờ đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, mỗi cán bộ, đảng viên càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng; kiên quyết đấu tranh góp phần loại bỏ những cán bộ tham nhũng, hư hỏng, thoái hoá, biến chất; xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự liêm chính, trong sạch, có đủ dũng khí đấu tranh bảo vệ cái đúng, loại bỏ cái sai...
    
Chúng ta tự hào về: “Ðảng ta là đạo đức, là văn minh”. Từ đó phải ra sức góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; đủ sức chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, dẫn dắt công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên./.
                       
Sự thật
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16160952