Truy cập hiện tại

Đang có 170 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh phúc tra tại xã Tân Lợi (Tịnh Biên)

(TGAG)- Ngày 20/9, Đoàn công tác của Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh có buổi làm việc với xã Tân Lợi và lãnh đạo phòng, ban, ngành huyện Tịnh Biên để kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện.
 

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 17/19 tiêu chí, đạt 89,47%; số tiêu chí chưa đạt chuẩn chiếm 10.92% (tương đương 2 tiêu chí), gồm các chỉ tiêu như: 9.1 về Nhà tạm, nhà dột nát, chiếm tỷ lệ 0,24% và chỉ tiêu số 11 về tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo giai đoạn 2016-2020, chiếm 9,07%.
   
Đoàn công tác của Ban chỉ đạo tỉnh đã tiến hành thẩm định các hồ sơ minh chứng và đi kiểm tra thực tế hiện trang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Qua đó, thống kê kết quả, mức độ đạt các tiêu chí đạt cũng như chỉ tiêu ở mức ngưỡng đạt có nguy cơ rớt, để từ đó bàn giải pháp giúp xã tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với các sở ngành liên quan cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ giúp Tân Lợi đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 theo lộ trình./.
Thanh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581888