Truy cập hiện tại

Đang có 136 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới xã Bình Thành - sự đồng thuận giữa ý Đảng lòng dân

(TGAG)- Bình Thành là 1 trong 5 xã theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018 của huyện Thoại Sơn. Đến nay, xã Bình Thành đạt 16/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới là 29.199 triệu đồng, trong đó Nhân dân đóng góp là 10.694 triệu đồng. Hiện, xã đang tập trung 3 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí 2 về giao thông, tiêu chí 5 về Trường học, tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Trong chỉ tiêu 2.1 về về tỷ lệ km đường xã và đường trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỳ thuật của Bộ Giao thông vận tải. Hiện xã đang thực hiện đầu tư mở rộng tuyến đường bờ nam kênh Thoại Giang 3 và 2 cây cầu 1.200 và 2.400, đầu tư xong nâng tỷ lệ đạt 6,4 km, đạt 100%. Hiện nay đang tiến hành thi công mở rộng mặt đường được 4 km và đang tiếp tục thi công 2 km còn lại. Dự kiến hoàn thành cuối tháng 06 năm 2018.

Chỉ tiêu 2.2 về tỷ lệ km đường trục ấp, đường liên ấp nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải, hiện xã đã thực hiện đạt 21,79%, đang thực hiện đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến lộ Tây Huề, chiều dài 4,4 km. Đầu tư xong nâng tỷ lệ dạt 78,2%. Hiện đang thi công đổ đá 04 và lu đèn. Dự kiến thời gian hoàn thành cuối tháng 06 năm 2018.

Tiêu chí Trường học, hiện nay Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện đã thống nhất danh mục đầu tư nâng cấp ¾ điểm trường để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia. Hiện đang thi công cải tạo 3 phòng học của Trường THCS, các trường còn lại chuẩn bị thi công. Dự kiến hoàn thành quý 4 năm 2018.

Chỉ tiêu 18.6 về đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội, Ủy ban nhân dân xã sẽ tham mưu cho Ban thường vụ Đảng ủy xem xét quyết định bổ sung nữ tham gia Ban chấp hành đảm bảo tỷ lệ 15% theo quy định.

Các ngành phụ trách đã cập nhật hồ sơ minh chứng theo công văn hướng dẫn số 56 ngày 07/03/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang. Qua các ngành huyện kiểm tra, xã Bình Thành cơ bản đạt khoảng 85%.


Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã Bình Thành đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời xây dựng  kế hoạch thực hiện năm 2018. Cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân năm 2018 thành Chương trình hành động của UBND xã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và phấn đấu hoàn thành chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. UBND xã phối hợp UBMTTQVN xã xây dựng kế hoạch tập trung tuyên truyền, triển khai ra dân một cách sâu rộng nhằm phát huy sự đóng góp của toàn dân trên địa bàn xã chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.  Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và “phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa vận động nhân dân làm hàng rào, cột cờ đúng theo quy định đến từng hộ dân dăng ký thực hiện gia đình văn hóa, kịp thời biểu dương các điển hình tập thể cho từng hộ dân đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, kịp thời biểu dương các điển hình tập thể và cá nhân “Người tốt việc tốt" gắn phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giữ vững an ninh trật tự… có chuyển biến tích cực.

Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Thành là người dân sẵn sàng hiến đất mở rộng đường để đạt chỉ tiêu 2.1 về tỷ lệ km đường xã và đường trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải và chỉ tiêu 2.2 về tỷ lệ km đường trục ấp, đường liên ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải.

Tập thể  nhân dân thuộc tuyến lộ Thoại Giang 3, ấp Bình Thành chấp hành tốt chủ trương đã hiến đất tạo mặt bằng mở rộng tuyến lộ Thoại Giang 3 với chiều dài 6,4 km. Tập thể nhân dân ấp Tây Huề gương mẫu chấp hành chủ trường, chính sách của địa phương đã hiến đất tạo mặt bằng mở rộng tuyến lộ Tây Huề với chiều dâì 4,4 km.

Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại để cuối năm 2018 xã Bình Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới, ông Phạm Văn Lập - Chủ tịch UBND xã Bình Thành cho biết các giải pháp tập trung, như: “Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao vai trò trách nhiệm  của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu để làm gương cho cán bộ cấp dưới và quần chúng nhân dân làm theo. Đây là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến quá trình thực hiện như; các phong trào hiến đất  làm đường giao thông, chỉnh trang hàng rào, cột cờ… đều bắt đầu từ cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu. Tiến hành xây dựng nông thôn mới, trước tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương thức, cách làm, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Lồng ghép các dự án công trình ví đó không những giúp tiết kiệm được nguồn kinh phí mà còn phát huy hiệu quả tối đa việc sử dụng các công trình phúc lợi xã hội đã được đầu tư, sử dụng tối đa các công trình như nhà văn hóa xã kết hợp làm Hội trường Ủy ban nhân dân xã".

Là người dân địa phương xã Bình Thành, chứng kiến sự thay đổi rõ rệt từ khi xây dựng nông thôn mới, ông Trần Văn Ni vui mừng nói: “Hồi nhỏ giờ tôi sống ở đây, trước đây người dân đi lại gặp nhiều khó khăn lắm, bởi đường sá gặp trời mưa lầy lội khó đi. Từ khi xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, đường bê tông, tráng nhựa, cầu xây dựng kiên cố, khang trang, hệ thống đèn đường chiếu sáng, đi lại rất thuận lợi. Người dân chúng tôi rất đồng tình với chủ trương xây dựng nông thôn mới của xã”.

Đồng thuận cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, ông Chung Văn Mạnh, xã Bình Thành sẵn sàng hiến đất để mở rộng lộ giao thông, ông chia sẻ: “Hưởng ứng Phong trào xây dựng nông thôn mới cho xã nhà thì tôi có hiến đất, trị giá đất khoảng 30 triệu đồng để làm lộ giao thông nông thôn, hoàn thành nhanh chóng con lộ nông thôn để người dân chúng tôi đi lại dễ dàng”.

Xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Thành luôn được sự đồng tình ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã. Tuy nhiên, khó khăn của xã hiện nay là nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước còn chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình như: trường học, trung tâm văn hóa học tập cộng đồng.

Với sự nỗ lực và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tin rằng xã Bình Thành sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Anh Thư


Số lần xem các bài viết
9506496