Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Thoại Sơn: Sơ kết xây dựng nông thôn mới và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

(TGAG)- Chiều ngày 02/01/2018, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị sơ kết năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ông Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh; đồng chí Vũ Thế Cường - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Đô - TUV, Bí thư huyện ủy Thoại Sơn cùng các sở ban ngành tỉnh, huyện tham dự.


Để thực hiện đúng lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2020, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, đã đưa các nội dung xây dựng nông thôn mới đã được đưa vào Nghị quyết Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến xã; công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, tính đến nay, bình quân toàn huyện đạt 16,57 tiêu chí và 45,93 chỉ tiêu, xã đạt thấp nhất là 14 tiêu chí. Cụ thể: 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, gồm: Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Thoại Giang, 03 xã đã được UBND tỉnh công nhận nông thôn mới năm 2017 và đang chuẩn bị tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất, gồm 3 xã: Định Thành, Định Mỹ, Vĩnh Khánh. Kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, Theo quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay huyện đạt 05/09 tiêu chí, 7/14 chỉ tiêu.Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2017 là hơn 275 tỉ đồng.

Phấn đấu đến cuối năm 2018 huyện đạt 8/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, cụ thể trong năm 2018, phải đạt thêm 03 tiêu chí về: Quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện được phê duyêt, Môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục. Giữ vững, nâng chất các tiêu chí của 06 xã nông thôn mới: Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Thoại Giang, Định Thành, Định Mỹ và Vĩnh Khánh. Đến cuối năm 2018 có thêm 05 xã đạt 19 tiêu chí: Vọng Đông, An Bình, Vĩnh Chánh, Tây Phú, Bình Thành, 03 xã còn lại, đạt từ 16 tiêu chí trở lên gồm: Vọng Thê, Phú Thuận, Mỹ Phú Đông.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương. Huyện Thoại Sơn kiến nghị: UBND tỉnh hướng dẫn huyện xây dựng Đề án xây dựng Nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện 2017 - 2020 theo Quyết định 676 của Thủ tướng Chính phủ, thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 41 về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Quang Thi phát biểu: Biểu dương sự lãnh chỉ đạo điều hành của huyện Thoại Sơn đạt kết quả cao trong xây dựng Nông thôn mới.Ông yêu cầu trong thời gian tới triển khai thực hiện các kế hoạch nông thôn mới cụ thể trong năm 2018, sử dụng hiệu quả các công trình đối với các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới, văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh rà soát lại chỉ tiêu,tiêu chí của 6 xã đạt Nông thôn mới, 3 xã lộ trình nông thôn mới năm 2019 để kiến nghị giải pháp cụ thể. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xây dựng mô hình thí điểm văn hóa văn nghệ tại Thoại Sơn, chọn 02 xã trong 05 xã trong lộ trình nông thôn mới 2018 làm thí điểm thu gon rác thải, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Rà soát, tiếp cận các hộ dân có nguồn vốn, kinh nghiệm sản xuất để  thực hiện chuyển đổi sản xuất công nghiệp ứng dụng công nghệ cao./.

Kim Cương - Anh Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37799953