Truy cập hiện tại

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Chợ Mới đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới

(TUAG)- Sáng ngày 09/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao đã chủ trì cuộc họp với các ngành có liên quan và 7 xã điểm để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề ra những giải pháp thực hiện nông thôn mới đối với 7 xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022.
 


07 xã điểm trên địa bàn huyện trong giai đoạn này gồm: Mỹ An, An Thạnh Trung, Long Giang, Hội An, Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông và xã Hòa Bình. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí đến thời điển này, trung bình 7 xã đạt 14 tiêu chí với 43 chỉ tiêu, đạt cao nhất là xã Mỹ An với 16 tiêu chí, 45 chỉ tiêu; thấp nhất là 3 xã Nhơn Mỹ, Hòa Bình và Mỹ Hội Đông đều đạt 13 tiêu chí và 42 chỉ tiêu. Đạt được kết quả đó là nhờ sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các phong trào; các xã được chọn làm điểm đều có quyết tâm đưa ra nhiều giải pháp thiết thực. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các xã thảo luận nêu lên một số hạn chế và khó khăn như: Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, việc thực hiện các hồ sơ minh chứng chưa theo yêu cầu, xây dựng các tuyến đường giao thông chưa hoàn thành đúng tiến độ, hệ thống đường điện trong khu vực chợ tại xã Hội An chưa đạt,...

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao yêu cầu trong thời gian tới Phòng Tài nguyên và Môi trường kết với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát các tuyến kênh mương bị bồi lắng ở xã Long Giang, Mỹ Hội Đông để có phương án thực hiện cho phù hợp; Ban Quản lý dự án huyện cần gởi báo cáo tiến độ thi công các công trình cho các xã. UBND các xã cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới, củng cố, kiện toàn và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức linh hoạt phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay; quan tâm duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt, khẩn trương rà soát, củng cố các hồ sơ minh chứng, đây là phần rất quan trọng để đánh giá mức độ đạt các tiêu chí và chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới./.

Hải Đăng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22450398