Truy cập hiện tại

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Tân Châu bàn giải pháp thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

(TGAG)- Chiều 16/6, UBND thị xã Tân Châu tổ chức họp thành viên Ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thị xã, bàn giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, trong đó liên quan đến vấn đề điều chỉnh, bổ sung xây dựng Đề án nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 ở cấp xã và cấp thị xã. Ông Đặng Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp.

Đến cuối năm 2019, thị xã Tân Châu có 04/09 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) gồm xã Long An, Phú Vĩnh, Tân An và xã Châu Phong. Hiện các xã thực hiện duy trì, nâng chất tốt các tiêu chí, chỉ tiêu, đồng thời phấn đấu đến cuối năm 2020 xã Long An đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Tính đến tháng 06/2020, trung bình các xã đạt 16 tiêu chí, 44,7 chỉ tiêu, không có xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Kế hoạch thực hiện các xã giai đoạn 2021 - 2025 tổng kế hoạch vốn cho 05 xã hơn 484.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách TW hơn 403.000 tỷ đồng, thị xã hơn 66 tỷ đồng và vốn doanh nghiệp, nhân dân đóng góp hơn 15 tỷ đồng. Kế hoạch lộ trình hoàn thành xã NTM năm 2021 xã Vĩnh Hòa, năm 2022 xã Vĩnh Xương và năm 2023 xã Phú Lộc và xã Tân Thạnh, năm 2024 xã Lê Chánh.

Tại buổi làm việc, các địa phương cũng đã trình bày thực trạng, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng NTM. Đồng thời, các ngành cũng đã đề ra những giải pháp giúp các địa phương tháo gỡ trong thời gian tới.Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Văn Nê đề nghị các xã đăng kí lộ trình thực hiện rà soát lại các danh mục, hồ sơ minh chứng, đối chứng thực tế và báo cáo trong thời gian sớm nhất. Đối với Phòng Kinh tế thị xã phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, phối hợp kiểm tra, tính toán các danh mục, sớm hoàn thành Đề án nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 ở cấp xã và cấp thị xã.

Huyền Thoại
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18457906