Truy cập hiện tại

Đang có 131 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang mong muốn, Ban Tuyên giáo cụm Đông Nam bộ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên giáo, nhất là trong thời điểm chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng.


Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang phát biểu tại Hội nghị

Ngày 22/11, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang chủ trì Hội nghị, tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực Đông Nam bộ.

Hội nghị là dịp Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực cụm Đông Nam bộ cùng trao đổi những mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng tại mỗi địa phương. Đồng thời chia sẻ những vướng mắc để tập trung tháo gỡ và đưa ra những kinh nghiệm hay đã thực hiện có hiệu quả vào thực tiễn, để cùng học tập, phổ biến và nhân rộng trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh: Đây là Hội nghị rất quan trọng bởi đây là thời điểm cuối nhiệm kỳ. Do đó, Ban Tuyên giáo cụm Đông Nam bộ cần chia sẻ, nhận định tình hình tại địa bàn một cách cụ thể, từ đó góp ý nêu lên những thành tích nổi bật, những mô hình mới, cách làm mới, kinh nghiệm hay của cụm để phổ biến, tạo sức lan tỏa trong cả nước. Các đơn vị trong cụm cần làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tại địa phương; chú trọng công tác tham mưu cấp ủy Đảng về công tác xây dựng Đảng; đặc biệt là Nghị quyết, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Trong năm tới, các đơn vị trong cụm cần tiếp tục triển khai thật tốt các lĩnh vực liên quan đến công tác tuyên giáo; khoa giáo; cần sáng tạo, có ý tưởng để nâng cao công tác tuyên truyền. Trước thềm Đại hội Đảng, Ban Tuyên giáo trong cụm cần nắm bắt kịp thời công tác dư luận xã hội, những vấn đề nổi cộm để dự báo tình hình; qua đó nhận định, lường trước những vấn đề nổi cộm để tham mưu thật tốt, thật hiệu quả cho cấp ủy Đảng trong việc định hướng, xử lý vụ việc trên địa bàn.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang mong muốn, Ban Tuyên giáo cụm Đông Nam bộ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên giáo, nhất là trong thời điểm chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó cần chủ động, sáng tạo trong việc nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội theo Chỉ thị 35; rà soát, chấn chỉnh hoạt động báo chí, tăng cường định hướng thông tin báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng chủ trương, định hướng…

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo cụm Đông Nam bộ, thời gian qua, các đơn vị trong cụm đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đến nay, 10/10 địa phương trong cụm đã hoàn thành việc triển khai Nghị quyết  35-NQ/TW, trong đó có 9/10 địa phương triển khai đến cấp cơ sở, điển hình như Bình Thuận đã triển khai đến cấp huyện. Ngoài ra, 10/10 địa phương trong cụm đã hoàn thành việc triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; trong đó có 6/10 địa phương triển khai đến cấp cơ sở, điển hình như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Bình Dương... đã triển khai đến cấp huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ở các địa phương trong cụm đã đạt nhiều kết quả tích cực trên mặt trận tư tưởng. Tuy nhiên, cũng có những khó khăn, vướng mắc nhất định, nhất là việc tiến hành sáp nhập các tổ chức, đơn vị để hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hay việc thực hiện Nghị Quyết 35/NQ-TW hiện nay.

Thực tế cho thấy, đội ngũ làm công tác tuyên giáo một số nơi còn mỏng, trình độ, năng lực của một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay; việc nắm bắt dư luận xã hội và định hướng dư luận, định hướng thông tin trên báo chí còn gặp khó khăn, cần có sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời từ Ban Tuyên giáo Trung ương.  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo cụm Đông Nam bộ tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết, Chỉ thị 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo chất lượng, hiệu quả trên mặt trận văn hoá tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tham mưu cấp uỷ hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); triển khai nghiêm túc chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tăng cường phối hợp bảo đảm chủ quyền trên không gian mạng, đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đề xuất cấp uỷ các giải pháp xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí, thúc đẩy việc thực hiện quy hoạch báo chí theo lộ trình, phát huy sức mạnh của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Tuyên giáo cụm Đông Nam bộ cũng sẽ tham mưu các giải pháp xây dựng văn hoá, con người Việt Nam với những chuẩn mực đạo đức, giá trị phù hợp; chỉ đạo, định hướng Đại hội các Hội văn học nghệ thuật trên địa bàn; dự báo, tham mưu kịp thời, có chiều sâu về các khía cạnh chính trị, tư tưởng trong thực hiện chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế... ở địa phương; đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Được biết, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo trong cụm các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ đã tích cực tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6; đồng thời tham mưu cấp ủy sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng liên quan lĩnh vực tuyên giáo; chất lượng tham mưu báo cáo sơ, tổng kết ngày càng được nâng lên; một số nơi tổ chức hội nghị sơ, tổng kết để đánh giá rõ hơn về kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp hiệu quả triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong thời gian tới./.
Võ Nguyễn
Nguồn: ĐCSVN
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16096906